wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj PRZEWODNICZĄCY RADY INFORMUJE

2008-03-11 08:57:39

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Załuski na dzień 20 marca 2008 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i odczytanie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta i Urzędu Gminy Załuski.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla ustalenia wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówkach oświatowych na terenie gminy Załuski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości czynszu w lokalach użytkowych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Załuski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do nieodpłatnego użytkowania nieruchomość stanowiącą własność wspólnoty gruntowej w Karolinowie, gmina Załuski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Karolinowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kroczewo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiem.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Załuski.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie Sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|