wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Załuski

2015-12-23 10:40:05

Dla Gminy Załuski został opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przez Mazowiecką Agencję Energetyczną z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  ma przyczynić się do realizacji celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020  tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych,

-zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

-podniesienie efektywności energetycznej,

-edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Załuski szczególnym uwzględnieniem ochrony

powietrza atmosferycznego, które pozostają w zgodzie z celami i zasadami wymienionymi w dokumentach na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym i miejscowym.

   Gmina Załuski dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uzyska:

- dostęp do funduszy krajowych i unijnych na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną atmosfery, efektywnością energetyczną i odnawialnych źródeł energii w gminie w latach 2014 -  2020,

- oszczędności w budżecie gminy,

-poprawę jakości powietrza na terenie gminy.

      W opracowanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej ujęto projekty do realizacji w latach 2015 -2020 w miarę dostępnych środków oraz potrzeb, których lista może być rozszerzana:

- wymiana źródeł ciepła dla szkoły i zerówki w Kroczewie,

- wymiana i budowa ekologicznych źródeł światła w Gminie Załuski.

 Wójt Gminy Załuski planuje przedłożyć plan Radzie Gminy Załuski do zatwierdzenia w m-cu styczniu 2016 r

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|