wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Park w Kroczewie zakupiony

2016-10-04 08:08:12

Gmina Załuski jest już właścicielem nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. działki 36 o pow. 8,3648 ha w obrębie Kroczewo, która dotychczas znajdowała się w zasobach Agencji Mienia Wojskowego.

 
 
 
 

Akt notarialny, jako szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej,  podpisano w czwartek, 28 września 2016 roku. Wyjaśnijmy, że chodzi o teren zabytkowego parku podworskiego, którego najbardziej widocznym i charakterystycznym elementem jest staw w Kroczewie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego.

     Kilka miesięcy temu, dokładnie 24 maja, Rada Gminy Załuski poparła wniosek władz samorządowych i wyraziła zgodę na nabycie w drodze bezprzetargowej tej nieruchomości gruntowej.  Przypomnijmy w tym miejscu, że wcześniej także Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie wyraził zgodę na bezprzetargowe zbycie terenu Parku Podworskiego w Kroczewie, a czynności związane z negocjacjami oraz zawarciem umowy prowadził Dyrektor regionalnego oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

    Teren stanowi cenny obiekt dziedzictwa kulturowego  i przyrodniczego, jaki zachował się na terenie gminy Załuski.

   Utrzymanie walorów historycznych i krajobrazowych jest kompetencją władz samorządowych. Odtworzenie zabytkowego zespołu parkowego wraz z dwoma połączonymi stawami wpłynie na poprawę warunków zamieszkania naszej wspólnoty samorządowej poprzez udostępnienie nowych obszarów zieleni, jako miejsca wypoczynku i rekreacji.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|