wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo czereśnie1 kwiaty lato ilovezaluski kwiaty żurawie kaczki załuski
 
 
 
 

Drukuj Otwarte spotkania konsultacyjne

2014-10-07 14:37:34

Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski.

 
 
 
 
 
 
 
 

              „Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?”

 

 Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski.

                                                                      Zapraszamy!

Jaka jest nasza rola w gminie i co możemy w niej zmienić aby żyło się lepiej? To hasło przewodnie spotkań, na których mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat problemów i potrzeb a także silnych i słabszych stron otoczenia, w którym żyją oraz ich wpływu na codzienne życie. Spotkania są elementem współtworzenia przez LGD - Przyjazne Mazowsze razem  z mieszkańcami obszaru, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.  Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże najważniejsze kierunki rozwoju i inwestycji dla całego obszaru naszego działania. Razem stworzymy plan działania i pozyskamy  środki na realizację projektów przez mieszkańców.

 Zapraszamy rolników przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój swojej gminy.

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

Miasto Raciąż: 21.10.2014, godz. 16.00, Urząd Miasta, sala konferencyjna

Gmina Płońsk: 23.10.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Załuski:   4.11.2014,  godz. 16.00,  Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Naruszewo: 5.11.2014, godz. 16.00,  Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Joniec: 18.11.2014, godz. 16.00,  Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Dzierzążnia: 20.11.2014 godz. 16.00,  Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Baboszewo: 25.11.2014, godz. 16.00,  Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Nowe Miasto: 27.11.2014, godz. 16.00,  Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Sochocin: 02.12.2014, godz. 16.00,  Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Raciąż: 03.12.2014, godz. 16.00, świetlica w Kraśniewie,

 

Program spotkania:

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - warsztaty diagnostyczne z udziałem społeczności lokalnej; lokalnych liderów z gmin objętych lokalną strategią rozwoju LGD-PM

16.00 – 16.15 – rejestracja uczestników

16.15 – 16.30 - prezentacja efektów wdrażania LSR na lata 2007-2014 oraz założeń nowego Leadera w ramach PROW 2014 - 2020

16.30 – 17.45 - identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności w wybranych dziedzinach życia obywateli istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców – ćwiczenia w małych grupach

17.45 – 18.00 – przerwa kawowa

18.00 – 18.45 – analiza celów oraz wybór strategii rozwiązania problemów – rekomendacje do nowej LSR na temat wizji, misji, celów oraz adekwatnych przedsięwzięć

Organizator: LGD - Przyjazne Mazowsze, przy współpracy Urzędów Gmin

Spotkanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś IV LEADER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|