wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Ostrzeżenie dotyczące niszczenia dróg i pasa drogowego przez właścicieli gruntów. - aktualizacja

2017-03-20 09:20:51

Ponownie - ze względu na notoryczne skargi - pragniemy zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych, czy też powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Takie przypadki, niestety, ciągle się zdarzają i będziemy ostro interweniować, by do nich nie dochodziło.

 
 
 
 

Kierujący ciągnikami  i maszynami rolniczymi wyjeżdżając z pól pozostawiają na drodze grubą warstwę błota. Pomijając fakt, że błoto na drodze nie wygląda estetycznie, to przede wszystkim stwarza śmiertelne niebezpieczeństwo dla kierowców, którzy wyjeżdżając zza wzniesienia lub zza zakrętu mogą nie zauważyć zanieczyszczonej drogi i wpaść w poślizg. Obecnie coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje grożą za zanieczyszczenie drogi i starają się temu zapobiegać, sprzątając po sobie. Zdarzają się jednak również oczywiście i tacy, którzy nic sobie nie robią z tego, że pozostawili po sobie zanieczyszczenia na drodze. Zapewne wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że takie zachowanie jest karalne. A jest!!! I to w dwójnasób, bo zanieczyszczanie dróg to jedno, a zajęcie pasa drogowego to drugie.

  • Zgodnie z kodeksem wykroczeń za zanieczyszczanie drogi, które może powodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienia w ruchu drogowym przewidziana jest kara grzywny do 1500 złotych, kara nagany, jak i nakaz uprzątnięcia drogi. Ponadto taryfikator mandatowy przewiduje mandat karny do 200 złotych za takie wykroczenie. 
  • W przypadku stwierdzenia takich incydentów dotyczących zajęcia pasa drogowego poprzez np. zaoranie go,  będziemy  zobowiązywać gospodarza do dobrowolnego przywrócenia stanu pierwotnego, a jeśli ten na to nie przystanie, do podjęcia przeciwko niemu kroków prawnych. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wójt jako zarządca drogi (ale także starosta) może wymierzyć wysoką opłatę karną. Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub ukrycie znaków granicznych, np. geodezyjnych, to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat. Natomiast niszczenie dróg publicznych jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł.

W związku z narastającą liczbą zgłoszeń o zanieczyszczeniu dróg, zaorywaniu rowów itp. - co świadczy o braku przyzwolenia na takie zachowania, a także pokazuje na coraz większą świadomość mieszkańców i troskę o nasze wspólne dobroapelujemy do osób prowadzących prace na polach o zadbanie o bezpieczeństwo i stan drogi po przeprowadzonych pracach. Nawet zawracanie ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych nie może być wykonywane na drogach, lecz tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach. 

        Wyjaśnijmy jeszcze pojęcie pas drogowy: jest to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak

 
 
 
 

Oto kilka przykładów, jak być nie powinno...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|