wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
kaczki parkkroczewo Slide stróżewo 2016 gimbus ilovezaluski FT2014 staw2017 załuski nowe.2017 światełko zima1 zima2
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE - SESJA

2009-03-31 09:50:05

W  dniu  9 kwietnia  2009 roku o  godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie  się XXIII  Sesja  Rady  Gminy, której  porządek  obejmuje:

 
 
 
 

l Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. a) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

b) Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

c) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

d) Przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy.

e) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

l Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

l Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski

l Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|