wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
kaczki jesień2017 motyl2017 liście2017 parkkroczewo Slide stróżewo 2016 gimbus ilovezaluski FT2014 staw2017 motyl2 ptaki2 liść wrzos malina załuski liście2 nowe.2017
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE SESJA

2011-12-14 15:54:51

W dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Załuski

 
 
 
 
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu
 • Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Załuski, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2012 rok.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawki
  • głosowanie uchwały
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|