wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE - SESJA

2012-01-18 11:16:10

W dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Załuski

 
 
 
 

Porządek Sesji:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
  3. Podjecie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
  4. Podjecie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płońsk oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płońsk
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2012 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2012 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku Publicznego na 2012 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|