wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE SESJA

2012-05-24 09:04:27

 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 6 czerwca 2012 roku o godz. 1000
w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy, której porządek obejmuje:

 • Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Kamienicy imienia ks. Jana Twardowskiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2012 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu z budżetu Unii Europejskiej.
 • Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2011.
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2011;
  • przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2011;
  • przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy
  • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Przewodniczący Rady Gminy Załuski
Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|