wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo las zima2018 śnieg zima2 zima1 Slide stróżewo 2016 gimbus FT2014 gostolin nowe.2017 światełko załuski kaczki ilovezaluski
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE - PRZETARG

2009-01-30 08:30:43

 
 
 
 

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o powierzchni użytkowej 36,05 m2 wraz z udziałem 36/291 części w prawie własności wszelkich części wspólnych budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i taki sam udział we własności działki nr 198/10 o pow. 0,0858 ha oraz udział 1/8 części działki nr 198/5 o pow. 0,0130 ha i numer 198/9 o pow. 0,0122 ha w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski.

Wyżej omawiany lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku mieszkalnym piętrowym, pięciorodzinnym pn. „Nowy Dom Nauczyciela”. Nieruchomość położona jest w centralnej strefie wsi Stróżewo, przy drodze utwardzonej o nawierzchni asfaltowej prowadzącej do wsi Załuski, wyposażona w energię elektryczną, sieć wodociągową i telefoniczną oraz kanalizację lokalną.

Dla ww. nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza - 75 000,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 ).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2009 roku o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu na konto 36824100090000039020000008 BS Załuski, najpóźniej do dnia 05 marca 2009 roku.

Dla uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się ze strony organizatora przetargu jest Urszula Frączak – tel. 023 6619575.

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|