wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o spotkaniu LGD PM

2015-08-25 14:55:51

Twórzmy razem Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020

 
 
 
 

Zaproszenie dla mieszkańców obszaru LGD - Przyjazne Mazowsze

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza we wrześniu br. mieszkańców wsi z powiatu płońskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Chcemy wspólnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na wcześniejszych spotkaniach, które odbywały się od października do grudnia 2014 r. oraz od marca do czerwca 2015 r. zidentyfikowaliśmy problemy, potrzeby i zasoby naszego obszaru. Teraz określimy słabe i mocne strony obszaru, zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT) oraz dokonamy wyboru kluczowych celów strategii. Chcemy wypracować kierunki rozwoju naszego obszaru i wspólnie określić, jakie projekty mają otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem LGD - Przyjazne Mazowsze. Staramy się o 8 mln zł pomocy unijnej na rozwój naszego obszaru. To od Państwa zależy na co przeznaczymy te pieniądze.

Spotkania odbędą się we wrześniu 2015 r. w salach konferencyjnych Urzędów Gmin.

Harmonogram  11 spotkań konsultacyjnych - Plan włączenia społeczności

 • 03.09.2015 r.  Baboszewo                            godz. 16.00 - 18.00
 • 07.09.2015 r.  Czerwińsk nad Wisłą          godz. 10.00 - 12.00
 • 08.09.2015 r.  Dzierzążnia                            godz. 10.00 - 12.00
 • 09.09.2015 r.  Joniec                                      godz. 16.00 - 18.00
 • 10.09.2015 r.  Naruszewo                            godz. 16.00 - 18.00
 • 14.09.2015 r.  Nowe Miasto                        godz. 16.00 - 18.00
 • 15.09.2015 r.  Płońsk                                     godz. 16.00 - 18.00
 • 16.09.2015 r.  Raciąż - Gmina                      godz. 16.00 - 18.00
 • 17.09.2015 r.  Raciąż - Miasto                     godz. 16.00 - 18.00
 • 21.09.2015 r.  Sochocin                                 godz. 10.00 - 12.00
 • 22.09.2015 r.  Załuski                                     godz. 10.00 - 12.00

Program spotkań konsultacyjnych

 1. Prezentacja zidentyfikowanych problemów, potrzeb i zasobów w gminie podczas spotkań konsultacyjnych pt. czego potrzeba Tobie i Twojej gminie aby się rozwijać”
 2. Analiza SWOT; identyfikacja słabych i mocnych stron obszaru LGD - Przyjazne Mazowsze oraz zagrożeń i szans zewnętrznych
 3. Budowanie drzewa problemów - wybór problemów kluczowych wpisujących się w zakres Leadera
 4. Przekształcenia drzewa problemów w drzewo celów, wybór celów kluczowych i kierunków rozwoju
 5. Podsumowanie spotkania

Na koniec  przeprowadzimydebatę z mieszkańcami .  Debata podsumowująca odbędzie się 28.09.2015 r. (poniedziałek ) godz. 16.00 - 18.00 w Centrum Edukacyjno Konferencyjne MODR O/Poświętne w Płońsku.

Program debaty podsumowującej

 1. Prezentacja podsumowania ze spotkań - całościowa analiza SWOT, drzewo problemów i celów (uwzględnienie analizy danych zastanych i ankiet), propozycja przedsięwzięć adekwatnych do celów
 2. Dyskusja, wypracowanie kierunków rozwoju dla Lokalnej Strategii Rozwoju
 3. Wybór przedsięwzięć, propozycja nazw dla przedsięwzięć
 4. Podsumowanie debaty

Teraz ustalamy, jakie projekty mieszkańców naszych wsi będą mogły otrzymać dofinansowanie z puli LGD-Przyjazne Mazowsze.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru. Dla aktywnych uczestników konsultacji mamy niespodzianki.

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|