wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2016-05-30 06:21:45

W czwartek, 9 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy

 
 
 
 

Porządek:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku dziennego.
 • Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
 • Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za 2015 rok oraz oceny zasobów.
 • Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy załuski
 • Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2015 .
 • przedstawienie opinii  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2015,
 • przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania  budżetu gminy za rok 2015,
 • przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Wójta Gminy
 • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2015 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 .
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie sesji.                                  

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy       

                                                                                                  Edward Aleksandrowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|