wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2015-11-10 10:01:37

W dniu 16 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy

 
 
 
 

Porządek sesji:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad
  i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Załuski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Załuski
  w zakresie polityki mieszkaniowej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 • Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Załuski w 2016 roku.

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

 • Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                                  /~/Edward Aleksandrowski

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|