wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o Sesji

2014-12-31 13:54:06

VII Sesja Rady Gminy Załuski odbędzie się 14 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VII Sesję Rady Gminy Załuski na dzień 14 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  

    Proponowany porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2015 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Załuski na lata 2015-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds.opracowania projektu Statutu Gminy Załuski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Załuski na 2015 rok.
 15. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia ramowego planu  pracy Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  na 2015 rok.
 16. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji ds. Szkolnictwa, Zdrowia, Samorządności i Porządku  Publicznego na 2015 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Załuski na 2015 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2015-2022
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na lata 2015 .

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

c) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawki

d) głosowanie uchwały.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2.  Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                         Edward Aleksandrowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|