wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2014-10-02 09:38:58

 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Załuski na dzień 9 października 2014 roku  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  

    Proponowany porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego.

 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.

 4. Interpelacje i  zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski.

 5. Informacja o działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Romualda Woźniaka na uchwałę Nr 237/XXXVII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 30 czerwca 2014 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Załuski, zmniejszająca wynagrodzenie  Wójta Gminy Załuski oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2014-2022.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014.

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11.  Sprawy różne.

 12. Zamknięcie sesji

   

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|