wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o Sesji

2014-06-17 11:29:11

W dniu 30 czerwca 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy

 
 
 
 
  • Porządek sesji:

1.Rozpatrzenie uwagi wniesionej do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów działek Nr ewid. 70/5 i 70/17 oraz 118, 119, 120 położonych w miejscowości Załuski Gmina Załuski.

2.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid: 70/5 i 70/17 oraz 118, 119, 120 położonych w miejscowości Załuski, Gmina Załuski.

3.Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2013.

 a)  przedstawienie opinii  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2013;               

b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy  za rok 2013;               

c) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o               nieudzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy             

d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2013 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Załuski

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2014-2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                              /~/  Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|