wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2014-01-20 13:28:49

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Załuski na dzień 27 stycznia 2014 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 
 
 
 

Proponowany porządek: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2014 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.
 8. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia na rok 2014 Gminnego Programu Przeciwdziałania      Narkomanii.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób  objętych wieloletnim programem wspierania finansowego  gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w      formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób  objętych wieloletnim programem  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania” na lata 2014/2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie      dożywiania  „Pomoc  gminy w zakresie dożywiania” na lata  2014-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w      Załuskach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
 14.  Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową  Gminy Załuski  na rok 2014 Nr      201/XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr  196/XXXI/2013 z dnia 30 grudnia  2013 roku  w sprawie  ustalenia trybu  udzielania i rozliczania  oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości  wykorzystania dotacji dla niepublicznych  przedszkoli i szkół  na terenie  Gminy Załuski  prowadzonych przez osoby prywatne  lub fizyczne inne niż jednostka  samorządu terytorialnego.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17.  Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                         Teresa Lewandowska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|