wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2013-12-17 14:30:45

W dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy.

 
 
 
 

Porządek sesji:

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – dot. Rewitalizacji centrum miejscowości Załuski.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych – dotyczy budowy chodnika w miejscowości Zdunowo.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gm. Załuski, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013-2022

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2014-2022

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na lata 2014 .

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

c) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawki

d) głosowanie uchwały

Wyjaśnienia radnych w związku z konferencją prasową z dnia 28 listopada 2013 roku.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                              /~/  Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|