wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2013-09-17 14:39:09

W dniu 25 września 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy

 
 
 
 

Porządek:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Załuski
 • Podjecie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 • Podjecie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Załuski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XIV/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku
  w sprawie trybu udzielania dotacji  i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu płońskiego
  z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013 – 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

 

Przewodniczący Rady Gminy Załuski

/~/  Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|