wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo las zima2018 śnieg zima2 zima1 Slide stróżewo 2016 gimbus FT2014 gostolin nowe.2017 światełko załuski kaczki ilovezaluski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o sesji

2013-05-22 14:14:40

W dniu 5 czerwca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy

 
 
 
 

Porządek Sesji:

  • Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.
  • Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013 roku.
  • Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu gminy za rok 2012.

                a)  przedstawienie opinii  Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2012;

                b) przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania                budżetu gminy  za rok 2012;

                c) przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Wójta Gminy

                d) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

  • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za  2012 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Odnowa centrum miejscowości Wojny”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2013 – 2022.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                               /~/  Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|