wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE O SESJI

2011-10-27 11:31:29

W dniu 16 listopada 2011 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Załuski.

 
 
 
 

Porządek obrad:

1. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.

2. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z dnia 29 maja 2003 roku) na lata 2011 -2015.

3. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Załuski do projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, działania II – Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza, poddziałania 2.2 Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie”

5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2011 – 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011.

7. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 na podstawie art 5a ust.4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych radnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Załuskach
/~/Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|