wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

REGULAMIN

III GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„Mistrz matematyki”

dla uczniów szkół podstawowych

w roku szkolnym 2012/2013

„Matematyka jest wspaniałym rozległym krajobrazem,

otwartym dla wszystkich,

którym myślenie sprawia prawdziwą radość”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.
 2. Patronat honorowy – Wójt Gminy Załuski.
 3. Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie.

 1. Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu – Agnieszka Pyrzyńska.
 2. Cele konkursu:

a) upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród uczniów gminy Załuski,

b) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,

c) kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia, stymulowania pracowitości i wytrwałości,

d) stworzenie uczniom możliwości „sprawdzenia się” w rywalizacji z innymi uczniami,

e) promowanie dorobku i osiągnięć uczniów,

f) integracja środowiska uczniowskiego,

g) współpraca nauczycieli matematyki szkół podstawowych naszego terenu.

 1. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

a) Kategoria I – uczniowie klas IV

b) Kategoria II – uczniowie klas V

c) Kategoria III – uczniowie klas VI

 1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:

a) I etap – eliminacje szkolne,

b) II etap – finał gminny.

 1. Przebieg eliminacji szkolnych:

a) Etap szkolny odbywa się w macierzystej szkole i jest przeprowadzony przez nauczyciela matematyki tej szkoły.

b) Nauczyciel matematyki według własnych zasad wytypuje po 2 kandydatów z każdej kategorii, którzy reprezentować będą daną szkołę w konkursie gminnym (razem 6 osób – dwie osoby z klasy 4, dwie osoby z klasy 5 i dwie osoby z klasy 6).

c) Szkoły, w których jest więcej niż jedna klasa na jednym poziomie, mogą wystawić do finału 3 uczniów z danej kategorii.

d) Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, nauczyciel odpowiedzialny za ich przebieg przesyła listę zakwalifikowanych uczniów – zał. 1 na adres:

Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie

Stróżewo 50

09-142 Załuski

e) Listę uczniów należy przesłać do dnia 30 listopada 2012 roku.

 1. Przebieg finału:

a) Etap międzyszkolny – finał konkursu odbędzie się 7 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Stróżewie i trwać będzie 60 minut;

b) Rozpoczęcie konkursu o godz. 10.00, zakończenie całego spotkania 12.30;

c) W konkursie finałowym biorą udział uczniowie zakwalifikowani poprzez eliminacje szkolne;

d) Zakres materiału obowiązującego w konkursie obejmuje zadania związane z programem nauczania matematyki na poszczególnych poziomach;

e) Zadania na konkurs układają nauczyciele matematyki ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie, następnie organizator układa arkusz konkursowy z przesłanych zadań wybranych losowo;

f) Nauczyciel matematyki z każdej szkoły zobowiązany jest przesłać propozycję 5 zadań (otwartych lub zamkniętych) do organizatora wraz z kartą zgłoszenia uczniów do dnia 30 listopada 2012 roku;

g) Finał konkursu składa się z 15 zadań;

h) Uczniowie rozwiązują test przygotowany dla swojej kategorii wiekowej;

i) Uczeń może korzystać z materiałów, które otrzyma od organizatora i własnych przyborów (zakaz używania kalkulatorów);

j) Każdy uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie;

k) Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa zbiera prace uczniów;

l) Laureatem konkursu zostaje najlepszy uczeń w każdej kategorii wiekowej;

m) W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów organizator przewiduje dodatkowy zestaw zadań;

n) Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwało jury. W jego składzie znajdzie się po jednym nauczycielu z każdej szkoły reprezentowanej w konkursie;

o) Przewodniczącą jury będzie pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie;

p) Ogłoszenie wyników konkursu następuje w dniu jego odbywania się;

q) W trakcie sprawdzania prac konkursowych dla uczestników konkursu organizator przewiduje poczęstunek i rozgrywki sportowe;

r) Organizator zapewnia dowóz uczniów na konkurs oraz odwóz z konkursu – gminny autobus szkolny.

 1. Ocena prac konkursowych

a) prace konkursowe sprawdza Komisja, w skład, której wchodzą nauczyciele matematyki z terenu gminy – każdą szkołę powinien reprezentować 1 nauczyciel matematyki,

b) punktacja będzie podana przy każdym zadaniu.

 1. Wszystkie osoby powołane do organizacji i przeprowadzenia konkursu zobowiązane są do zachowania tajemnicy służbowej.
 2. Nagrody:

a) trzech uczniów z najlepszymi wynikami z każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Załuski,

b) Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz matematyki”. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa.

 1. Postanowienia końcowe.

a) wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa,

b) Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 1. Adres organizatora:

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie

Stróżewo 50

09-142 Załuski

tel. 236619006

e-mail: spstrozewo@wp.pl

osoba odpowiedzialna: Agnieszka Pyrzyńska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|