wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Odbiór OSP w Smulskach

2014-11-12 10:56:08

W dniu 11 listopada 2014 r. odbył się odbiór wyremontowanego budynku OSP w Smulskach. Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z PROW 2007-2013 z działania „Odnowa i Rozwój Wsi”

 
 
 
 

Koszt całkowity inwestycji to kwota: 324 160,00 zł

Wójt Gminy Załuski – Romuald Woźniak przywitał przybyłych gości, wśród których byli: Agata Sosińska – Z-ca Dyrektora MODR w Warszawie, która reprezentowała Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Czerniakowski – Wójt Gminy Joniec, Paweł Jakubowski – Komendant PSP w Płońsku, Antoni Czapski – wiceprezes ZOP ZOSP RP w Płońsku, radni gminy Załuski, prezesi OSP, druhowie z OSP z terenu gminy Załuski, księża, dyrektorzy szkół, mieszkańcy, media i zaproszeni goście.

Wszystkich zgromadzony powitał także i podziękował za remont strażnicy Prezes OSP Smulskach – Janusz Ruciński.

Dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi, a następnie ksiądz Sławomir Karłowicz poświęcił budynek i zgromadzonych, po czym obecni mieli możliwość zwiedzenia wyremontowanej strażnicy.

 
 
 
 

Kilka słów historii:

Jednostka OSP Smulska  istnieje od 1956 roku.

Jej założycielami byli druhowie – Józef Gocławski i Antoni Wesołowski

Pierwszy skład zarządu  przedstawiał się następująco:

komendant – Jan Jasiński,

za-ca komendanta- Zenon Gocławski,

sekretarz- Jan Marciniak,

skarbnik- Stefan Selkman,

gospodarz- Bronisław Sadlakowski.

Zarząd w 1958 roku powołał komitet budowy remizy i w tymże roku rozpoczęto budowę.  Remizę budowano w czynie społecznym i w  dniu 21 lipca 1963 roku została oddana do użytku.

W swoich szeregach jednostka skupia 22  druhów czynnych i 6 honorowych z wieloletnim stażem i doświadczeniem w zakresie zapobiegania pożarom i udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

OSP Smulska usytuowana jest ok. 3 km od trasy „7” Warszawa-Gdańsk, gdzie dochodzi do szeregu wypadków i zdarzeń losowych.

Na przełomie X i XI 2007 roku wykonano ogrodzenie strażnicy za łączną kwotę 6 466,00 zł.

W latach 2006- 2010 OSP została doposażona w  sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz niezbędne umundurowanie w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|