wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj OBWIESZCZENIE - LOTNISKO MODLIN

2008-04-22 10:36:53

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

 
 
 
 

Na podstawie:Art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm) Kodeks postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

modernizacji lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych

W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, stronom przysługuje prawo wypowiadania się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 Wydziale Gospodarki Komunalnej (pok.324) w godzinach pracy Urzędu w dniach od 23 kwietnia do 6 maja 2008r.

Zgodnie z brzmieniem art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm) KPA oraz art. 46a ust. 5, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska, (tj: Dz.U. z 2008r nr 25 poz. 150) niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, Gazeta Nowodworska oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Gminy Zakroczym, Gminy Załuski, Gminy Pomiechówek, Nadleśnictwie Jabłonna, Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp. z o.o., Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze w Warszawie oraz na słupach ogłoszeniowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Jacek Kowalski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|