wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować o prowadzonym przez „SYSTEMA” Sp. z o. o. projekcie „Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z nowoczesnej formy kształcenia, jaką jest e-learning oraz nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania multimediów w procesie nauczania.

E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania.

Dodatkowym elementem projektu będą szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania programów z zakresu grafiki, dźwięku i wideo. Umiejętności te będą potrzebne do atrakcyjnego przekazu własnych szkoleń/kursów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkujących i pracujących na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, w tym w szczególności do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Co oferujemy?

- platformę do zdalnego nauczania dla każdego uczestnika projektu,

- 10 spotkań po 6 godzin lekcyjnych, w tym 2 spotkania w formie e-learningu,

- zajęcia w formie praktycznych warsztatów, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

- 6-osobowe grupy szkoleniowe,

- harmonogram szkoleń dopasowany do potrzeb grupy,

- szkolenie jak najbliżej miejsca pracy/zamieszkania,

- zajęcia średnio raz/dwa razy w tygodniu,

- catering i zwrot kosztów dojazdu.

Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu oferowane są BEZPŁATNIE!!!

Wymagania dla kandydatów do projektu to:

- zamieszkiwanie na obszarze wiejskim,

- zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/ki w placówce edukacyjnej znajdującej się na obszarze wiejskim woj. Mazowieckiego,

- podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie, proszę o przesłanie uzupełnionej listy uczestników według załączonego wzoru.

Szkolenia rozpoczynamy od września 2012 r. Ilość miejsc ograniczona.

W latach 2008 i 2009 przeszkoliliśmy prawie 300 nauczycieli z terenu województwa małopolskiego z zakresu zdalnego nauczania czyli e-learningu. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i do dzisiaj spływają pozytywne opinie na temat jego wykonania. Na poświadczenie jakości świadczonych usług w załączeniu przesyłamy referencje Szkoły, która kontynuuje swoje zainteresowanie tematyką e-learningu, uczestnicząc w programie rządowym Cyfrowa Szkoła.

Adrian Wiśniewski

tel. 782 060 595

"Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela"

www.ucznowoczesnie.pl, e-mail: ucznowoczesnie@systema.pl

Biuro projektu:

„Systema” Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 80/82 pokój 109

00-844 Warszawa

tel. (22) 661 61 15

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|