wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
kaczki parkkroczewo Slide stróżewo 2016 gimbus ilovezaluski FT2014 staw2017 załuski nowe.2017 światełko zima1 zima2
 
 
 
 

Drukuj KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI W SOBOLACH

2009-10-27 14:41:39

W dniu 23 października 2009 roku o godzinie 16.30 Zespół powołany przez Wójta Gminy Załuski przeprowadził konsultacje z mieszkańcami miejscowości Sobole. Przedmiotem konsultacji było ustalenie urzędowego rodzaju miejscowości Sobole.

 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski podjął czynności, przewidziane w ustawie z dnia 23 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.1612) zmierzające do zmiany rodzaju miejscowości Sobole – kolonia na Sobole – wieś. Konsultacje z mieszkańcami miejscowości, której zmiana dotyczy są jednym z wymogów, które gmina musi spełnić aby móc wystąpić z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości.

Miejscem przeprowadzenia konsultacji był dom Sołtysa Pana Romana Aleksandrowskiego – Sobole 29. W konsultacjach brał udział Wójt Gminy Załuski – Pan Romuald Woźniak, Radny Gminy Załuski – Pan Tadeusz Ziemiński oraz pracownicy Urzędu Gminy Załuski: Pani Agnieszka Januszewska, Pani Ilona Nerć, Pani Agnieszka Baryga.

Uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach było 90-cioro mieszkańców miejscowości Sobole. Większość (77 - osób) mieszkańców biorących udział w konsultacjach opowiedziało się za zmianą rodzaju miejscowości Sobole z Sobole – kolonia na Sobole – wieś.

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|