wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Konsultacje społeczne dotyczące Strategii

2015-09-08 09:19:03

Od 09.09.2015 r. do dnia 31.10.2015 r. odbywać się będą konsultacje społeczne najważniejszego dokumentu Gminy Załuski tj. Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2015-2020

 
 
 
 

Uchwała Nr 54/XV/2015

Rady Gminy Załuski

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 sprawie zarządzenia konsultacji w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Załuski w sprawie Strategii Gminy Załuski na lata 2015-2020

            Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1649 z późn.zm.) oraz  uchwały Rady Gminy Załuski Nr 122/XVII/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Załuski (opublikowana w Dz.U. Woj. Maz. Nr 228 poz.6139 z dnia 08.09.2004 r.) Rada Gminy Załuski uchwala co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Załuski w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2015-2020 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Gminy o projekcie Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2015-2020.

 2. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Załuski.

  § 3.

  Ustala się przeprowadzenie konsultacji w formie:

 1. Badania opinii  mieszkańców poprzez umieszczenie projektu Strategii Gminy na stronie internetowej Gminy :www.zaluski.pl i przyjmowanie uwag i wniosków za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

 2. Odbycie spotkania z mieszkańcami po zakończonych konsultacjach.

  § 4.

 1. Ustala się datę rozpoczęcia konsultacji na dzień 09.09.2015 r. i zakończenia konsultacji na dzień 31.10.2015 r. do godz. 24:00

 2. Formularz po wypełnieniu mogą mieszkańcy dostarczać osobiście do urzędu gminy,  pokój nr 8 lub elektronicznie na adres : ugzaluski@bip.org.pl

  § 5.

  Wójt Gminy Załuski przedstawi Radzie Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  w terminie 30 dni od ich zakończenia.

  § 6.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 7.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                        Przewodniczący Rady Gminy

                          Edward Aleksandrowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|