wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo kwiaty sad ilovezaluski kwiaty lato żurawie kaczki załuski
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 120.33.2013

                                                 WÓJTA  GMINY   ZAŁUSKI

                                                   z dnia  10 października 2013r.

              w sprawie ogłoszenia konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki”

Na podstawie art. 7 ust.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.

Nr 142 poz.1591 ze zm.) zarządzam , co następuje:

                                                             § 1

  1. Ogłaszam  IV edycję konkursu „Najaktywniejszy  Czytelnik  Biblioteki”
  2. Regulamin konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

                                                             § 2

         Powołuję Komisję konkursową w składzie:

         Elżbieta Turkowska          -     przewodniczący

         Urszula  Szybińska           -     członek

         Monika Bojanowska         -     członek

         Ilona Szulborska               -     członek

                                                               § 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach.

                                                               § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                 Załącznik nr1

                                                                                                              Zarządzenia Nr 120.33.2013

                                                                                                              z dnia 10 października 2013r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                          

                                                              REGULAMIN KONKURSU

                                       „NAJAKTYWNIEJSZY CZYTELNIK BIBLIOTEKI”

                                                                           § 1

 Celem konkursu jest zainteresowanie literaturą i dobrą lekturą oraz zachęcenia do częstego

odwiedzania biblioteki w celu korzystania z jej usług.

                                                                            § 2

  1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Załuski.
  2. Realizację Konkursu Wójt powierza Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej

w Załuskach.

                                                                            § 3

Czas trwania konkursu od   10 października 2013 r.  do 1 maja 2014r.

                                                                            § 4

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2014r. na „ Festiwalu Truskawki”

                                                                            § 5

W konkursie mogą brać udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów Gminnej

Biblioteki Publicznej w Załuskach.

                                                                        § 6

Konkurs będzie rozgrywany w III kategoriach:

I kategoria           - uczniowie kl. I-VI szkół podstawowych,

II kategoria           - uczniowie gimnazjum i uczniowie szkól ponadgimnazjalnych,

III kategoria          - czytelnicy dorośli

                                                                        § 7

                                                      ZASADY  KONKURSU

  1. Czytelnicy będą zdobywać punkty za przeczytane książki,
  2. Każda przeczytana książka to 1 punkt.

                                                               § 8

Uczniowie  Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum  mogą składać zaświadczenia ze szkolnych bibliotek dotyczące ilość wypożyczonych książek w danej placówce(ilości wypożyczonych książek w bibliotece szkolnej będzie brana pod uwagę i będą one zsumowane z ilością książek wypożyczonych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach). 

                                                                       § 9

  1. Uczniowie szkół mogą przynieść dodatkowa do ulubionych książek ilustracje.
  2. Uczniowie ,którzy przyniosą ilustracje do przeczytanych książek będą brali udział w losowaniu dodatkowej nagrody.        

                                                                    § 10

                           Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.

                                                                    § 11

Lista najaktywniejszych czytelników biblioteki będzie prezentowana na stronie Urzędu Gminy Załuski  www.zaluski.pl

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|