wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie ilovezaluski kaczki załuski
 
 
 
 

Drukuj Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

2016-07-05 10:38:16

Mszyca kapuściana i czerń krzyżowych

 
 
 
 

KOMUNIKAT 1

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Mszyca kapuściana

Roślina: Kapusta

Data publikacji komunikatu: 05.07.2016

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie mszycy kapuścianej.

W wyniku żerowania mszycy najmłodsze liście ulegają deformacji. Na starszych powstają jasne przebarwienia lub wybrzuszenia. Po przeciwnej stronie liścia w miejscu zmiany widoczna jest kolonia mszyc. Największe szkody w uprawie kapusty głowiastej powstają w okresie krótko po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, zanim zostanie uformowana główka, gdyż poza deformacją liści może dojść do zniszczenia stożka wzrostu, w wyniku czego roślina nie tworzy główki handlowej. 

Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się pierwsze kolonie mszycy kapuścianej.
Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika.

Zaleca się przeprowadzenie zabiegów zwalczających mszyce po 10 dniach od zauważenia pierwszych kolonii, gdy liczebność szkodnika przekroczy liczbę 6 mszyc na 1 roślinie.

Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę organizmów pożytecznych takich jak: biedronki, złotooki, bzygowate.

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata                                                                                                                     

 
 
 
 

KOMUNIKAT 2

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Płońsk

Agrofag: Czerń krzyżowych

Roślina: Kapusta

Data publikacji komunikatu: 05.07.2016

Plantacjom kapusty zagraża czerń krzyżowych.

Grzyby z rodzaju Alternaria powodujące czerń krzyżowych są m.in. przyczyną zgorzeli siewek, zgorzeli podstawy główek kapusty, brązowienia róż kalafiora i brokułu. Najczęściej atakowane są dolne liście kapusty. Pojawiają się na nich różnej wielkości, koncentryczne ciemne plamy. Tkanka w tych miejscach może się wykruszać i powstają otwory.

Na plantacjach kapusty stwierdzono pierwsze objawy występowania czerni krzyżowych.
Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania choroby.

Aby zabezpieczyć rośliny przed porażeniem przez grzyby z rodzaju Alternaria  zaleca się:

  • ·         palić lub głęboko przyorywać resztki pożniwne
  • ·         niszczyć chwasty z rodziny kapustowatych
  • ·         zaprawiać nasiona środkami ochrony roślin
  • ·         w okresach sprzyjających rozwojowi choroby (temp. 20-27°C, wilgotność powietrza rzędu 95-100%) przeprowadzić 2-3 krotny oprysk, co 7-10 dni.

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3)  Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5)  Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|