wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj IV Sesja Rady Gminy Załuski - Ogłoszenie

2014-12-04 14:51:03

W dniu 12 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Załuski.

 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Załuski na dzień 12 grudnia 2014 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.  

    Proponowany porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku dziennego.

 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski.

 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Załuski.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2015 roku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej w sprawie powołania  Młodzieżowej Rady Gminy i opracowania jej statutu.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Nr 226/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej  pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nr 225/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nr 224/XXXV/2014 z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2014-2022.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15.  Sprawy różne.

 16. Zamknięcie sesji

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Edward Aleksandrowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|