wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Informacja Wójta Gminy Załuski o usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Gminy Załuski

W roku 2019 Gmina Załuski realizowała zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Załuski”. Zadanie zostało zrealizowane do końca października 2019 roku.

 Wykonawcą zadania była firma:  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński,  05-034 Leszno, ul. Warszawska 38B.

Prace polegały na demontażu, pakowaniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Załuski.

Zostały odebrane i unieszkodliwione odpady azbestowe w ilości 129,284 Mg w tym:

- demontaż 27,324 Mg

-  odbiory 101,96 Mg

Koszt całkowity zadania wyniósł 44 860, 83 zł w tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie wyniosła 21 000,00 zł.

W roku 2020 Wójt Gminy Załuski planuje dalszą realizację ww. zadania według kolejności składanych wniosków o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest przez mieszkańców gminy.

Dalsze wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej, pokój nr 8 Urzędu Gminy Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, tel. 23 661 90 13 wew. 122. E-mail: ugzaluski@zaluski.pl.

Komplet składanych dokumentów stanowią:

- wniosek o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski;

- informacja o wyrobach zawierających azbest;

- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem;

- w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest zezwolenie właściwego organu architektoniczno – budowlanego na wykonywanie robót związanych z usuwaniem azbestu wraz z oznaczeniem na załączniku graficznym budynku, z którego będzie usuwany azbest.

 

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|