wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja Wójta Gminy - dot. AZBESTU

2019-02-19 13:07:47

Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski informuje, że wydłuża termin naboru wniosków o dotację na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Załuski do dnia 15 marca 2019 roku.

 
 
 
 

W związku z powyższym mieszkańcy ( osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zainteresowani usunięciem w 2019 roku azbestu ze swoich posesji powinni złożyć do Urzędu Gminy Załuski wniosek o udział  w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest wraz z wymaganymi załącznikami. Zadanie obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania   w wysokości 100% kosztów demontażu wraz z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest lub unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Załuski dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Załuski – zadanie nie będzie realizowane w 2019 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii ogólnej, pokój nr 8 Urzędu Gminy Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Referatu Ochrony Środowiska, tel. 23 661 90 12 wew. 122. E-mail: ugzaluski@zaluski.pl.

Komplet składanych dokumentów stanowią:

wniosek o przyznanie dofinansowania na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Załuski;

informacja o wyrobach zawierających azbest;

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem;

w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest zezwolenie właściwego organu architektoniczno – budowlanego na wykonywanie robót związanych z usuwaniem azbestu wraz z oznaczeniem na załączniku graficznym budynku, z którego będzie usuwany azbest.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|