wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja - WAŻNE!

2018-12-11 20:15:50

dotyczy odbierania odpadów komunalnych

 
 
 
 

      Zgodnie z § 8  Uchwały Nr 18/VII/2015 Rady Gminy Załuski  z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski.

Ustalono  dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych  i zabudowie zagrodowej, kolory oraz minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania selektywnego odpadów na terenie nieruchomości:

1) papier - koloru niebieskiego:

2) szkło - koloru zielonego:

3) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe - koloru żółtego:

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielonych – koloru brązowego:

       Odpady prawidłowo posegregowane odbierane są zgodnie z harmonogramem i ilość worków zostawianych przez pracowników firmy odbierającej odpady jest równa ilości worków wystawionych.

       Natomiast odpady źle posegregowane traktowane są jako odpady zmieszane i pracownicy firmy odbierającej odpady nie zostawiają worków wymiennych.

     Uprzejmie informuję, że przedsiębiorstwo odbierające odpady posiada aktualną wiedzę przekazywaną przez tut. urząd nt:  ilości osób na danej posesji oraz informację czy odpady są zmieszane bądź segregowane.

        W przypadku otrzymania informacji, że na danej posesji odpady są wystawiane niezgodnie ze złożoną deklaracją tj: są niesegregowane lub źle segregowane  –  w trybie  administracyjnym będą naliczane odpowiednie opłaty.

       Uprzejmie informuję, że zgodnie z umową nr 80/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r zawartą pomiędzy Gminą Załuski a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.   - mieszkańcy z terenu gminy Załuski mogą zgłaszać reklamacje w sprawie odbioru odpadów w dniu ich odbioru jednak nie później niż do godz. 1400  następnego dnia po dniu planowanego w harmonogramie odbioru na nr tel. 23 6619013 wew. 107, faks nr 23 6619013 wew.114 lub e-mail: ugzaluski@zaluski.pl

Ponadto uprzejmie proszę o aktualizację deklaracji w sprawie ilości osób oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

             Informujemy, iż w wyniku wyrywkowych weryfikacji poprawności złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono, że w znacznej części nieprawidłowo wskazano liczbę osób zamieszkujących nieruchomość.

             Najczęstszym uchybieniem jest niezgłaszanie wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość. Dotyczy to praktyki niezgłoszenia nowo narodzonych dzieci lub innych osób zameldowanych osób zameldowanych w innej gminie. Informujemy, iż zgodnie z uchwałą obowiązującą na terenie Gminy Załuski, opłata należna jest za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

               Stwierdzono też przypadki braku zmian zmniejszenia liczby osób, czy to wskutek zgonu, czy zmiany miejsca zamieszkania. W tej kwestii nic nie dzieje się samoczynnie, posiadanie przez urząd takiej informacji nie skutkuje zmianami w wysokości opłaty. Zgodnie z ustawą wszelkich zmian dokonuje właściciel w formie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

               W związku z powyższym prosimy wszystkich Państwa do zweryfikowania i dokonania ewentualnych zmian deklaracji zgodnie ze stanem faktycznym liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz poprawność danych osobowych.

               Fakt niezgłoszenia wszystkich mieszkańców prowadzi do poważnych konsekwencji. Z roku na rok zwiększa się ilość odbieranych odpadów od mieszkańców a wpływy z tytułu opłaty nie ulegają zwiększeniu. Zgodnie z ustawą system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować.

               Wszelkich informacji można uzyskać pod nr tel.  23 6619013 w. 107  i  w. 123

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|