wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj INFORMACJA - PŁATNOŚCI DO OWOCÓW MIĘKKICH

2008-06-24 15:58:13

SZANOWNI ROLNICY Zgodnie z Ustawą z dnia 26-01-2007r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wnioskującemu o przyznanie płatności do owoców miękkich płatności te przysługują, jeżeli spełni warunki określone w art. 7 ust. 3a. tej ustaw.

 
 
 
 

Jednym z warunków otrzymania płatności jest dostarczenie do Biura Powiatowego ARiMR Umowy o przetwórstwo lub zobowiązania do dostawy owoców miękkich do dnia 31 lipca 2008r.

Zgodnie z art.l71da ust. 2 lit. a i b rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 umowa składana przez rolnika powinna zostać zawarta: * albo

- z jednej stropy zatwierdzonym pierwszym przetwórca a z drugiej strony

rolnikiem składającym wniosek o płatności do owoców miękkich

albo

- z jednej strony zatwierdzonym pierwszym przetwórca a z drugiej strony

reprezentującym rolnika zatwierdzonym skupującym owoce miękkie

albo

- z jednej strony zatwierdzonym przetwórca, a z drugiej strony reprezentująca rolnika uznana organizacją producentów - dla członków grup producentów

W świetle powyższego umowy, w których jako strony występują wnioskodawca i zatwierdzony skupujący nie uprawniają do otrzymania płatności.

Umowa obligatoryjnie powinna zawierać;

  • nazwy i adresy stron umowy
  • numer identyfikacyjny rolnika wnioskującego o płatność
  • przedmiotowe gatunki oraz areał obsadzony każdym gatunkiem
  • zapis, iż owoce miękkie są przeznaczone do przetwórstwa

- w przypadku umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy rolnikiem, a zatwierdzonym przetwórca w umowie musi znaleźć się dodatkowo zobowiązanie rolnika do dostarczenia całkowitej zebranej ilości owoców miękkich.

Lista zatwierdzonych skupujących owoce miękkie oraz zatwierdzonych przetwórców opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 9 z dnia 30 maja 2008 r., póz. 11, i dostępna jest na strome internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce 'zatwierdzeni przetwórcy i skupujący owoce miękkie'. Wgląd do listy można uzyskać również w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Płońsku w pokoju m' 102 (I piętro),

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Powiatowego pod numerami telefonów: 023 664 01 39 lub 023 664^01 42

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|