wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja o zwołaniu XX sesji Rady Gminy Załuski

2020-09-11 10:32:17

Na dzień 18 września (piątek) na godz. 13:00 została zwołana XX sesja Rady Gminy Załuski.

 
 
 
 

Na podstawie  art.20 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713 ze  zm. ) zwołuje XX  Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się 18 września ( piątek)  2020 r. początek godz 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania radnych
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta
 5. Informacja  Przewodniczącej Rady Gminy
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian uchwały budżetowej na rok 2020 . 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Załuski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 14. Wolne wnioski i zapytania
 15. Zamknięcie sesji .

 

    Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|