wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 

Drukuj INFORMACJA O ODPADACH KOMUNALNYCH

2008-01-11 10:00:51

Drodzy Mieszkańcy! Informuję, że jedynym uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Załuski podmiotem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku.

 
 
 
 

Wynika to z faktu, iż po opublikowaniu Zarządzenia Wójta Gminy Załuski Nr 16 z dnia 29 września 2006r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Załuski tylko PGK w Płońsku złożył wniosek w terminie i uzyskał zezwolenie. W związku z tym wszystkie osoby, które posiadają podpisane umowy z innym przedsiębiorcą na odbiór odpadów stałych lub płynnych powinny rozwiązać umowy i podpisać je z uprawnionym przedsiębiorcą.

Jednocześnie informuje, że od 1 stycznia 2008r. uległy zmianie ceny za odbiór odpadów komunalnych. Wzrost cen spowodowany jest podwyższeniem opłaty za składowanie odpadów komunalnych na składowisku, dotychczas wynosiła ona 15 zł za 1 tonę odpadów, a od 1 stycznia 2008r. została ona podniesiona do 75 zł.

Aktualne stawki opłat za:

1. odbiór odpadów komunalnych:

· od mieszkańców:

- za pojemnik na odpady o poj. 110-120l

- za pojemnik na odpady o poj. 240 l

- za pojemnik na odpady o poj. 1100 l

- za kontener o poj. 6,5 m3

- za kontener o poj. 7,3 m3

– 13,91 zł (brutto),

– 21,40 zł (brutto),

– 95,70zł (brutto),

– 366,49 zł (brutto),

– 387,89 zł (brutto).

· od instytucji:

- za pojemnik na odpady o poj. 110-120 l

- za pojemnik na odpady o poj. 240 l

- za pojemnik na odpady o poj. 1100 l

- za kontener o poj. 6,5 m3

- za kontener o poj. 7,3 m3

- używanie pojemników 110-120 l

- używanie pojemników 240 l

- używanie pojemników 1100 l

- używanie kontenerów

– 12,20 zł + 7% VAT,

– 18,50 zł + 7% VAT,

– 60,00 zł + 7% VAT,

– 282,00 zł + 7% VAT,

– 302,00 zł + 7% VAT,

– 1,80 zł + 7% VAT,

– 2,50 zł + 7% VAT,

– 34,46 zł + 7% VAT,

– 70,51 zł + 7% VAT.

2. za odbiór i transport nieczystości ciekłych:

- za zbiornik o poj. 3,5m3 – 4,3 m3

- za zbiornik o poj. 7,2 m3

- za zbiornik o poj. 10,5 m3

- za zbiornik o poj. 12 m3

– 100,00 zł

– 154,00 zł

– 193,00zł– 209,00 zł

Ponadto istnieje możliwość zakupu w PGK w Płońsku kompletu 3 worków służących do selektywnej zbiórki. Cena jednego worka to 4 zł, odbiór wyselekcjonowanych odpadów – raz na kwartał.

Przeprowadzono rozeznanie wśród innych podmiotów działających na terenie powiatu płońskiego odnośnie cen za wywóz nieczystości stałych. Na tle innych ofert propozycja Przedsiębiorstwa Komunalnego w Płońsku - jest najkorzystniejsza, a ceny w całym powiecie zostały ujednolicone.

Zwracam się do Państwa z prośbą o podpisanie nowych umów na obiór odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych, bowiem w roku 2008 będą prowadzone cykliczne kontrole w zakresie podpisanych umów. Nie wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z zapisów zawartych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Załuski” podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.)

Kodeks wykroczeń: pobierz

 
 
 
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 24 listopada 2003 (Dz.U.2003 Nr 208.poz 2023) w sprawie wysokości grzywien nakładanychw drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń: pobierz

 
 
 
 

Uchwała Nr 223/XXX/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|