wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie ilovezaluski kaczki załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja - LGD PM

2016-07-25 06:58:53

Nowe środki z Leadera dla mieszkańców z powiatu płońskiego

 
 
 
 

W maju 2016 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę ramową, na realizację projektów w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (inicjatywa Leader). Dzięki temu mieszkańcy obszarów wiejskich, występując z wnioskami do LGD-Przyjazne Mazowsze, skorzystają ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

LGD-Przyjazne Mazowsze pozyskała 8 mln zł dla mieszkańców 11 gmin powiatu płońskiego. Na projekty wspierające działalność gospodarczą przeznaczono ponad 50 % budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Pierwsze nabory wniosków zostaną ogłoszone w sierpniu 2016 r., po opublikowaniu Wniosków o przyznanie pomocy. Pomoc finansowa skierowana jest do podmiotów z następujących gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Miasto Raciąż, Sochocin, Załuski. Beneficjentami będą osoby rozpoczynające lub rozwijające działalność gospodarczą oraz podmioty, które nawiążą porozumienia o współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie świadczenia usług turystycznych i rozwijania rynków zbytu produktów lub usług. Uzyskanie dofinansowania do projektów z zakresu przedsiębiorczości lub współpracy gospodarczej wymaga utworzenia nowych miejsc pracy.

Pomoc finansową za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze otrzymają ci którzy zajmą się rozwojem przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, rozwojem rynków zbytu na produkty i usługami lokalnymi, z wyłączeniem budowy targowisk. Są też środki na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego.

LGD-Przyjazne Mazowsze dofinansuje operacje gmin, które utworzą ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną. Wspierane również będą projekty służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa w tym ochrona zabytków na obszarze LSR.

Wszystkie projekty będą wybierane przez Radę stowarzyszenia na podstawie zatwierdzonych kryteriów wyboru. Kryteria te preferują operacje, w których beneficjenci zakładają wyższy od minimalnego wkład własny w realizację projektu i zobowiązują się do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Projekty muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze służą pomocą od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Więcej informacji na stronie http://www.lgdpm.pl/

 

 Zapraszam do współpracy

Małgorzata Najechalska

Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

 Planowane nabory  wniosków  o udzielenie wsparcia  na wdrażanie operacji w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rok naboru

półrocze

Zakres tematyczny

Planowana alokacja

 

2016

I

 

 

II

Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej-  Firma z pomysłem

1 076 500 zł

Wspieranie współpracy gospodarczej - Od  producenta do konsumenta

125 000  zł

Inkubator przetwórstwa - Przetwarzaj lokalnie

500 000 zł

Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna Atrakcje Przyjaznego Mazowsza

2 290 000 zł

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego Skarby Przyjaznego Mazowsza

980 000 zł

2017

I

 

 

II

 

 

2018

I

 

 

II

 

 

2019

I

Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej - Firma z pomysłem

1 497  000 zł

Wspieranie współpracy gospodarczej - Od  producenta do konsumenta

125 000  zł

Zachowanie dziedzictwa lokalnego Skarby Przyjaznego Mazowsza

420 000 zł

II

Wzmocnienie kapitału społecznego - Aktywna Wieś

88 000 zł

2020

I

 

 

II

 

 

2021

I

 

 

II

Promocja obszaru LSR Marka Przyjazne Mazowsze

50 000 zł

2022

I

Wzmocnienie kapitału społecznego  Aktywna Wieś

72 000 zł

Rozwój przedsiębiorczości - Firma z pomysłem

726 500 zł

Przedsiębiorczość- rozwijanie działalności gospodarczej w partnerstwie  Weekend na wsi

50 000 zł,

II

 

 

2023

I

 

 

II

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|