wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Informacja dla rolników poszkodowanych przez suszę

2015-08-25 09:06:09

Informacja Wójta Gminy Załuski - Romualda Woźniaka

 
 
 
 

W związku z sygnałami od rolników z terenu gminy Załuski odnośnie szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez suszę potwierdzonej  raportami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach , uprzejmie informuję, że Wójt Gminy Załuski ustalił skład terenowej komisji d.s szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym do zatwierdzenia przez Wojewodę  Mazowieckiego zgodnie z  § 6 pkt. 1 Rozdział 3 Regulaminu działania terenowych komisji oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego obowiązującego od 19 lutego 2015 r .

          Do dnia  04.09.2015 r do godz. 15.00  można składać wnioski o oszacowanie szkód do tut. urzędu pokój nr 8 ( biuro podawcze ). Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Gminy  Załuski   www.zaluski.pl  ewentualnie w pokoju nr  8  (biuro podawcze) i pokoju nr 23, I piętro.

         Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR , czytelnie podpisać , podać numer telefonu do kontaktu oraz dołączyć  zdjęcia  ( jedno ewentualnie dwa ) uszkodzonej plantacji lub uprawy.

UWAGA:  Do czasu oszacowania szkody, rośliny nie mogą być skasowane.

           Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 23 6619013 w. 105,107  lub 124

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|