wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie ilovezaluski kaczki załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja

2016-01-08 08:04:16

Dotyczy zawieszenia w czynnościach służbowych Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie

 
 
 
 

Rok 2016 w Gminie Załuski jest rokiem kontrolnym. W związku z tym w ostatnich kilku miesiącach w Urzędzie Gminy jak i losowo wybranych jednostkach podległych dokonywano audytu min. Procedur Zamówień Publicznych.

W trakcie działań kontrolnych, stwierdzono min liczne i poważne uchybienia podczas prowadzenia postępowania ofertowego i wyłonienia wykonawców na dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie. Charakter owych uchybień wskazywał na wysoce prawdopodobne niedopełnienie obowiązków przez Dyrektora Szkoły.

Ponadto doszło w tym wypadku nie tylko do naruszenia zasady konkurencyjności i równego traktowania podmiotów, ale już sama procedura przeprowadzenia postępowania ofertowego nosi znamiona czynności prawnej dokonywanej dla pozoru, co zgodnie z Art. 83 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny powoduje jej nieważność.

W związku z tym, biorąc pod uwagę charakter sprawy oraz dobro przyszłego postępowania w tej sprawie, v-ce Wójt Gminy, Pan Jarosław Stefański uznał, iż zachodzi konieczność zawieszenia Dyrektora Szkoły w obowiązkach służbowych na podstawie art. 83 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), który stanowi :

„Art. 83. 1. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego”.

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków ma na celu uniemożliwienie dostępu do dokumentacji szkoły i wpływania na toczące się postępowanie. Jednocześnie, chcemy zdecydowanie podkreślić, że w/w zawieszenie nie ma związku z wynikami dydaktycznymi szkoły, polityką kadrową szkoły czy innymi przesłankami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|