wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj I SPOTKANIE ZESPOŁU

2011-05-16 12:11:20

W dniu 13 maja 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski odbyło się inauguracyjne posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołanego przez Wójta Gminy Załuski zarządzeniem nr 0050.10.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 roku.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół został powołany na mocy art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.), która po nowelizacji z 2010 roku nałożyła na każdą gminę obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych.

Wszystkich zebranych powitała Sekretarz Urzędu Gminy pani Urszula Szybińska, która omówiła plan spotkania oraz przedstawiła cele i założenia pracy zespołu interdyscyplinarnego.

 
 
 
 

Podczas posiedzenia w głosowaniu jawnym wybrano: przewodniczącego zespołu, jego zastępcę oraz sekretarza zespołu.

Przewodniczącym została Agnieszka Marzęcka- specjalista pracy socjalnej w GOPS w Załuskach,

Zastępcą przewodniczącego- Piotr Kunkowski- dzielnicowy Posterunku Policji w Załuskach, Sekretarzem- Agnieszka Januszewska - członek GKRPA w Załuskach.

Członkowie zespołu to:

Urszula Drzewaszewska- pedagog Szkoły Podstawowej w Stróżewie

Aldona Gąsiorowska- pielęgniarka w Kontraktowym Ośrodku Zdrowia w Załuskach Aneta Matuszewska- kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Płońsku

Andrzej Piotrowski - prezes Ludowego Klubu Sportowego Gminy Załuski

Joanna Wiśniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy

Janina Zarzycka - kierownik GOPS w Załuskach

Ustalono, że posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego będą odbywać się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Poza tym powstał projekt regulaminu pracy zespołu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|