wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj GOPS

2012-12-13 08:28:47

 
 
 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00


Dane teleadresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach
Załuski 77B/1
09-142 Załuski
nr tel./fax: 23 661 97 61

PRACOWNICY GOPS

Stanowisko

Imię i nazwisko

Kontakt

Kierownik GOPS

Janina Zarzycka

23 661 12 50

516 491 360

Główny Księgowy

Renata Rosiak

23 661 97 61

 

Specjalista Pracy Socjalnej

Agnieszka Marzęcka

23 661 97 61

Specjalista Pracy Socjalnej

Katarzyna Błaszkiewicz

23 661 97 61

Pracownik Socjalny

Justyna Śmigrodzka

23 661 97 61

Asystent rodziny

Izabela Adamuszewska

23 661 97 61

516 491363

Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Katarzyna Wasiak

23 661 97 61


      GOPS jest jednostką organizacyjną gminy Załuski. Został utworzony 2 maja 1990r. Udziela pomocy osobom i rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości.

GOPS realizuje zadania:

 • własne gminy,
 • zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
 • z zakresu świadczeń rodzinnych wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • wynikające z innych ustaw szczególnych
 • w zakresie realizacji zadań własnych GOPS jest finansowany z budżetu gminy Załuski, zaś w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim,  fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. W szczególności GOPS współpracuje z GKRPA,  Policją, Sądem Rejonowym w Płońsku, PCPR w Płońsku, kuratorami, Stowarzyszeniem Przeciwko Przemocy w Rodzinie w Płońsku, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Płońsku, ośrodkami szkolno-wychowawczymi i szkołami.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony  macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

      Od 2013 roku GOPS w Załuskach realizuje Unijny Program Pomocy Żywnościowej PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców UE. GOPS przekazuje produkty żywnościowe takie jak:  kasza gryczana, mleko, herbatniki, płatki kukurydziane, ryż , makaron , mąka, ser topiony, ser żółty, marchew z groszkiem, koncentrat pomidorowy, dżem, cukier biały, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym, olej rzepakowy oraz produkty dodatkowe np. napoje, słodycze itp. Produkty żywnościowe przekazywane są całkowicie nieodpłatnie i nie są przeznaczone na sprzedaż.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w ramach Programu wynosi:

dla osoby samotnie gospodarującej – 813,00 zł

dla osoby w rodzinie –6 84,00 zł

przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednego z następujących powodów określonych w art. 7 pkt.2-15 ustawy o pomocy społecznej tj.:

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,  trudności w integracji cudzoziemców, którzy  uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|