wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
kaczki jesień2017 motyl2017 liście2017 parkkroczewo Slide stróżewo 2016 gimbus ilovezaluski FT2014 staw2017 motyl2 ptaki2 liść wrzos malina załuski liście2 nowe.2017
 
 
 
 

Drukuj Gmina Załuski - kwestia statutu cd.

2017-08-30 12:03:15

W środę, 30 sierpnia w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Warszawie miało miejsce posiedzenie Sądu w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na decyzję Rady Gminy Załuski z 9 czerwca 2016 roku w przedmiocie uchwalenia statutu gminy (uchwała nr 118/XXV/2016). Sąd stwierdził, że całkowicie podziela argumenty Wojewody Mazowieckiego, uznając skargę za w pełni zasadną i stwierdził wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa (minął rok od uchwalenia). To jednak nie jest finał tej sprawy, bowiem 21 września br. Wojewoda Mazowiecki złożył skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozprawy wyznaczony (czytaj dalej).

 
 
 
 

Pisemne uzasadnienie wyroku WSA z 30 sierpnia 2017 r. w załączeniu.

 
 
 
 

      Wojewoda Mazowiecki z kolei w skardze kasacyjnej powołał sie na błędne, jego zdaniem, zastosowanie  artykułu 94 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (patrz niżej), uznając, że statut jest aktem prawa miejsciowego i w związku z tym uchwała dotyczaca go może być uznana za nieważną nawet po upływie roku od uchwalenia.

Decyzję w tej sprawie podejmie NSA.

Art. 94. Termin do stwierdzenia nieważności uchwały

Dz.U.2016.0.446 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub zarządzenia w terminie określonym w art. 90 terminy przekazywania uchwał wojewodzie, ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego.
2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z prawem.

 

Skarga kasacyjna w całości poniżej:

 
 
 
 

             Informujemy, że 11 października do pełnomocnika Gminy Załuski wpłynęło zawiadomienie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wyznaczeniu terminu rozprawy - 29 listopada 2017 roku- w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałe Rady Gminy Załuski z 9 czerwca 2016 roku w przedmiocie uchwalenia statutu gminy (uchwała 118/XXV/2016).

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|