wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Fundusz alimentacyjny

2014-03-12 14:44:49

 
 
 
 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

GOPS w Załuskach realizuje ustawę  z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 808)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom:

- do ukończenia 18 roku życia,

- do ukończenia 25 roku życia, jeśli osoba ta uczy się w szkole lub szkole wyższej,

w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –  bezterminowo,    przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego, zgodnie z ustawą.

Kryterium dochodowe przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2019 roku stanowi  kwota 800 zł od.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca danego roku.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, tj. od 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 

Wobec dłużników alimentacyjnych działania przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja tych zadań została przekazana do jednostki organizacyjnej gminy – do ośrodka pomocy społecznej. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej, jeśli:

  1. osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  2. osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży  do organu właściwego wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|