wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Biblioteka w Załuskach ogłosiła konkurs

2015-10-01 09:36:22

Konkurs "Najaktywniejszy czytelnik biblioteki"

 
 
 
 

                                                 ZARZĄDZENIE NR 120.31.2015

                                                 WÓJTA GMINY ZAŁUSKI

                                                   z dnia  01.10.2015 r.

              w sprawie ogłoszenia konkursu „Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki”

Na podstawie art. 7 ust.9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zn.) zarządzam , co następuje:

                                                                § 1

  1. Ogłaszam  VI edycję konkursu „Najaktywniejszy  Czytelnik  Biblioteki”

  2. Regulamin konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

                                                     § 2

            Powołuję Komisję konkursową w składzie:

 1. Elżbieta Turkowska         

 2. Urszula  Szybińska           

 3. Monika Bojanowska        

 4. Ilona Szulborska              

                                                                 § 3

  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam dyrektorowi  Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach.

                                                                 § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|