wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe na spotkania informacyjne.
Informujemy, że w dniu 24.10.2019 r. dyżur Radcy Prawnego zostaje odwołany.
W piątek 11 października w Urzędzie Miasta w Ciechanowie Wójt Gminy Załuski wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, na mocy której Gmina Załuski otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych".
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcji, Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty składamy serdeczne życzenia zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz pomyślności w życiu osobistym.
Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Załuski rozpoczynają pracę o godz. 6:00. Głosowanie trwa od godz. 7:00 do 21:00
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2019/2020 Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych!
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach uczestniczy kolejny rok w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – Priorytet 1, którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbioru polskich bibliotek publicznych. Program realizowany jest ze środków finansowych Ministra Kultury i i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja dla biblioteki na rok 2019 wynosi 4660 zł. Biblioteka systematycznie z pozyskanych środków dokonuje zakupu nowości wydawniczych książek, które zwiększą i uatrakcyjnią ofertę czytelniczą biblioteki dla użytkowników. Wykaz zakupionych tytułów znajduje się w dziale „Nowości” na stronie internetowej katalogu Biblioteki zaluski.biblio.com.pl
W dniach 10 i 15 października 2019 r. nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej.
poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
W związku z urlopem Pana Wójta Kamila Koprowskiego informujemy, że dyżur w dniu 3 października 2019 r. nie odbędzie się. Zainteresowanych Mieszkańców zapraszamy na następny dyżur tj. 10 października 2019 roku.
W dniu 28 września 2019 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Załuskach odbyły się coroczne obchody Dnia Seniora. W tym dniu uroczyście świętowali emeryci, renciści i inwalidzi z terenu Gminy Załuski. W uroczystości uczestniczył Pan Wójt - Kamil Koprowski oraz Pani Sekretarz Urzędu - Urszula Szybińska.
W dniu 26 września 2019r. w gościnnych progach Pensjonatu u Alexa w Nowych Olszynach odbyła się uroczystość Złotych i Diamentowych Godów ośmiu par małżeńskich- mieszkańców gminy Załuski.
Trwa rekrutacja do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji.
Obwieszczenie Starosty Płońskiego o zawiadomieniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę
Ogłoszenie Wójta Gminy Załuski o naborze wniosków o udział w programie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" Składanie wniosków o udział w programie w terminie do dnia 11 października 2019 roku do godz. 15.00!
W piątek, 27 września 2019 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Załuski odbędzie się IX Sesja Rady Gminy w Załuskach.
W niedzielę 22 września w remizie OSP Smulska odbyła się prelekcja i dialog społeczny on. ,, Czy Zjednoczona Europa może być naszą ojczyzną? "
W sobotę, 21 września w Karolinowie (gm. Załuski) odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP. Zwyciężyła drużyna OSP Nowe Wrońska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy konkurs do Programu „Mój Prąd”. Wnioski można składać od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania alokacji środków.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego.
Urzędnik Wyborczy Gminy Załuski informuje, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu23 września 2019 r. godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach -sala nr 16
Zarząd Gminny ZOSP w Załuskach oraz Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski zapraszają na zawody sportowo - pożarnicze, które odbędą się w dniu 21.09.2019 r.
We wtorek 10.09.2019 odebrano inwestycję pn „Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W w miejscowości Naborowo, gm. Załuski działka 39 i 49” wykonaną przez firmę Drog-Bet Marcin Głuchowski ul. Gawłowska 179a, 96-500 Sochaczew. Długość przebudowanej drogi to 453 m.
Dwa nowe boiska do siatkówki plażowej przy szkole podstawowej w Stróżewie i Kamienicy gotowe. Obiekty zrealizowano w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Koszt jednego boiska 20.000 zł, dofinansowanie 10.000 zł.
17 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Załuski odbyło się spotkanie multimedialne z Robertem Gondkiem – podróżnikiem, fotografem, pasjonatem Afryki.
Zaproszenie na promocję książki Janusza Chilickiego
Wójt Gminy Załuski zaprasza na spotkanie multimedialne.
Dotyczy siedziby obwodowych komisji wyborczych w Załuskach Informacja, zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz czynności związanych z powoływaniem obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Załuskach pokój nr 8 (okienko) do 13 września 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.
6 września o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski odbyło się „Narodowe Czytanie”, które jest organizowane z inicjatywy Prezydenta RP.
Od 1 września 2019 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy dla pasażerów korzystających z powiatowych przewozów (rozkład obowiązuje od poniedziałku do piątku).
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Informacja w sprawie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
W piątek, 23 sierpnia 2019 r. w urzędzie gminy Załuski odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Załuski
Wójt Gminy Załuski zaprasza na Narodowe Czytanie
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
Informujemy, że w dniu 22 sierpnia br. (czwartek) nie odbędą się porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski.
16 sierpnia 2019 r.odbył się wyścig kolarski "Bitwa Warszawska 1920 - Mazowsze Tour" , którego etap przebiegał m.in. przez: Kroczewo, Naborówiec, Zdunowo, Stróżewo, Olszyny i Słotwin.
8 września br. o godz. 10:00 w Karolinowie - Otwarty Turniej Piłki Nożnej
Na prośbę mieszkańców gminy Załuski publikujemy zarządzenie Wójta Gminy Załuski z dnia 12.06.2019 r. dotyczące zakazu podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej
W związku z planowanym naborem wniosków na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wójt Gminy Załuski prosi o składanie deklaracji dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zwołuję i zapraszam do udziału w VIII Sesji Rady Gminy Załuski, która odbędzie się w piątek 23 sierpnia 2019 r. początek godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
III kolejka turnieju siatkówki plażowej odbędzie się 25 sierpnia 2019 r. na boisku sportowym w Załuskach. ZAPRASZAMY!
W niedzielę, 11 sierpnia br. na boisku sportowym w Załuskach odbyła się II kolejka turnieju siatkówki plażowej o puchar Wójta Gminy Załuski.
We wtorek, 13.08.2019 r. Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski spotkał się z panem Józefem Jatkowskim, któremu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora od dnia 7.08.2019 r. do dnia 7.06.2020 r. w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie. (zarządzenie Wójta Gminy nr 120.26.2019 z dnia 7.08.2019 r.)
W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 16 września 2019 r. do Urzędu Gminy w Załuskach.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski oraz Kierownik USC - Ewa Siwek odwiedzili panią Zuzannę Ślubowską - najstarszą mieszankę Gminy Załuski, która obchodziła swoje 99 urodziny.
Informacja o dofinansowaniu z programu "Mój prąd"
Sprzedam 1,5 ha ziemi w miejscowości Wrońska (woda, prąd na działce) Kontakt tel. 600 493 264
Uzyskaj certyfikat!
dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę – 2019 r
o ograniczanie poboru wody z wodociągów gminnych.
Gmina Załuski startuje z mobilną informacją społeczną – My Local News
W związku z licznymi pytaniami dot. otrzymania dofinansowania do wapnowania gleb, uprzejmie informuję, że informację w tej sprawie można uzyskać na stronie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 www.schar.gov.pl ewentualnie u pracownika obsługującego teren gminy Załuski - Pana Tomasza Piątkowskiego tel. 607 575 486
Informacja dotycząca świadczenia Dobry Start
Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
o ograniczanie poboru wody z wodociągów gminnych.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski w dniu dzisiejszym tj. 5 czerwca 2019 roku podpisał umowę na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Załuski" polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Naborowo (Nr drogi gminnej 301216W)
Plany sytuacyjne rozbudowy drogi nr 7 w wersji elektronicznej.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski informuje, że od 4 lutego 2019 r. (tj. poniedziałek) w Urzędzie Gminy Załuski zostanie otwarty Punkt Konsultacyjny dotyczący rządowego Programu "Czyste Powietrze".
Wójt Gminy Załuski informuje, że w dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie dużej Rodziny (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1832 z późń. zm.)
Zapraszamy mieszkańców w każdy czwartek w godz. 16:00 - 17:30 do Urzędu Gminy Załuski do pokoju nr 21, I piętro.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski informuje o możliwości wynajmu sal gimnastycznych w szkołach i obiektów sportowych na terenie gminy Załuski
Ze względu na skargi użytkowników dróg, apelujemy do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i pasów drogowych, a także zlokalizowanych tam często znaków drogowych. Takie przypadki, niestety, zdarzają się bardzo często.
Informujemy, że istnieje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia br. do października 2019 roku. Usługi świadczyć będzie, tak jak dotychczas, PGK w Płońsku.
Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca na terenie gm. Załuski, świadczonego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|