wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato ilovezaluski czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 motyl2017 żurawie załuski motyl2
 
 
 
 
 
 
Informujemy, że w dniu 22 sierpnia br. (czwartek) nie odbędą się porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski.
Na prośbę mieszkańców gminy Załuski publikujemy zarządzenie Wójta Gminy Załuski z dnia 12.06.2019 r. dotyczące zakazu podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej
W związku z planowanym naborem wniosków na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wójt Gminy Załuski prosi o składanie deklaracji dotyczących budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zwołuję i zapraszam do udziału w VIII Sesji Rady Gminy Załuski, która odbędzie się w piątek 23 sierpnia 2019 r. początek godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
III kolejka turnieju siatkówki plażowej odbędzie się 25 sierpnia 2019 r. na boisku sportowym w Załuskach. ZAPRASZAMY!
W niedzielę, 11 sierpnia br. na boisku sportowym w Załuskach odbyła się II kolejka turnieju siatkówki plażowej o puchar Wójta Gminy Załuski.
We wtorek, 13.08.2019 r. Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski spotkał się z panem Józefem Jatkowskim, któremu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora od dnia 7.08.2019 r. do dnia 7.06.2020 r. w szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie. (zarządzenie Wójta Gminy nr 120.26.2019 z dnia 7.08.2019 r.)
W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 16 września 2019 r. do Urzędu Gminy w Załuskach.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski oraz Kierownik USC - Ewa Siwek odwiedzili panią Zuzannę Ślubowską - najstarszą mieszankę Gminy Załuski, która obchodziła swoje 99 urodziny.
Informujemy, że bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski odbędą się 19.08.2019 r. (poniedziałek) w godz. 13:00 - 16:00. w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21. I piętro
Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej żłobka w gminie Załuski.
Informacja o dofinansowaniu z programu "Mój prąd"
Sprzedam 1,5 ha ziemi w miejscowości Wrońska (woda, prąd na działce) Kontakt tel. 600 493 264
Uzyskaj certyfikat!
dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę – 2019 r
o ograniczanie poboru wody z wodociągów gminnych.
dotyczy wyborów do Izb Rolniczych w Gminie Załuski
Gmina Załuski startuje z mobilną informacją społeczną – My Local News
w związku z realizacją projektu organizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego pt. „Pozyskiwanie środków finansowych przez organizacje pozarządowe szansą ich rozwoju w kontekście budowy sieci współpracy z innymi podmiotami w środowisku lokalnym", w ramach Planu Działania KSOW na lata 2018-2019 zachęcamy do udziału w szkoleniach z wyjazdem studyjnym członków organizacji pozarządowych zarówno tych działających formalnie i nieformalnie z obszarów wiejskich na terenie całej Polski (w tym Koła Gospodyń Wiejskich).
W związku z licznymi pytaniami dot. otrzymania dofinansowania do wapnowania gleb, uprzejmie informuję, że informację w tej sprawie można uzyskać na stronie Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 www.schar.gov.pl ewentualnie u pracownika obsługującego teren gminy Załuski - Pana Tomasza Piątkowskiego tel. 607 575 486
W poniedziałek, 8 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Załuski odbyło się spotkanie Wójta Gminy Załuski - Kamila Koprowskiego oraz przedstawicieli Policji.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski informuje rolników, że do odbioru są protokoły sporządzone przez komisję ds. szacowania szkód w związku z wystąpienie przymrozków wiosennych.
W piątek, 5 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Załuski odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie planów inwestycyjnych w Michałówku.
Informacja dotycząca świadczenia Dobry Start
dotyczy gospodarstw rolnych poszkodowanych przez suszę
Występami dzieci z przedszkola „Mały Miś” oaz konkursem wokalnym „Załuskowe nuty” rozpoczął się 29 czerwca 2019 r. na boisku sportowym w Karolinowie IX „Festiwal Truskawki - Załuski 2019”. Atrakcyjny program i piękna pogoda zagwarantowały uczestnikom udaną zabawę i wiele pozytywnych wrażeń.
Życzenia Wójta Gminy Załuski
W Szkole Podstawowej w Kroczewie przez cały rok szkolny trwał konkurs "Rowerowe Piątki".
Akcja ma na celu uświadomienie wszystkim użytkownikom dronów, że brak wiedzy na temat przepisów lotniczych może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni powietrznej.
Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z występowaniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, czyli ok. 6,8 mln osób. To prawie dwa razy więcej dzieci niż było do tej pory.
o ograniczanie poboru wody z wodociągów gminnych.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski w dniu dzisiejszym tj. 5 czerwca 2019 roku podpisał umowę na realizację inwestycji pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Załuski" polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Naborowo (Nr drogi gminnej 301216W)
Plany sytuacyjne rozbudowy drogi nr 7 w wersji elektronicznej.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski informuje, że pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku pełni dyżur w Urzędzie Gminy Załuski od godz. 9 do 12 w każdy poniedziałek, środę i piątek.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski informuje, że od 4 lutego 2019 r. (tj. poniedziałek) w Urzędzie Gminy Załuski zostanie otwarty Punkt Konsultacyjny dotyczący rządowego Programu "Czyste Powietrze".
Wójt Gminy Załuski informuje, że w dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie dużej Rodziny (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1832 z późń. zm.)
Zapraszamy mieszkańców w każdy czwartek w godz. 16:00 - 17:30 do Urzędu Gminy Załuski do pokoju nr 21, I piętro.
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski informuje o możliwości wynajmu sal gimnastycznych w szkołach i obiektów sportowych na terenie gminy Załuski
Ze względu na skargi użytkowników dróg, apelujemy do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i pasów drogowych, a także zlokalizowanych tam często znaków drogowych. Takie przypadki, niestety, zdarzają się bardzo często.
Informujemy, że istnieje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia br. do października 2019 roku. Usługi świadczyć będzie, tak jak dotychczas, PGK w Płońsku.
Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca na terenie gm. Załuski, świadczonego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|