wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 
 
Uprzejmie informujemy, że w dniach 30.03 - 03.04.2020 r., pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy w Załuskach będą rozwozić zakupione maseczki do osób starszych i najbardziej potrzebujących. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, tel. 23 661 90 13 lub GOPS, tel. 23 661 97 61.
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteki publiczne pozostają nadal zamknięte aż do odwołania. W związku z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach pozostaje zamknięta dla czytelników!!!
Od 25.03.2020 r. (środa) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.
Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm. ) zwołuje XV Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się 25 marca (środa) 2020 r. początek godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Centrum Rozwoju Lokalnego - organizator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", przygotowało kolejne materiały do nauki wraz z filmem dotyczącym wychowania dzieci.
Informujemy, że w dniu 19.03.2020 r. (czwartek) dyżur Przewodniczącej Rady Gminy pełniony będzie w formie telefonicznej, w godzinach 14:00-15:45, pod numerem telefonu: 23 661 90 13 wew. 101.
Uprzejmie informujemy, że szkolenie organizowane w dniu 19.03.2020 r. przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zostaje odwołane. O nowym terminie szkolenia zostaną Państwo poinformowani.
W związku z trwającą sytuacją, czwartkowy dyżur prawnika będzie odbywał się wyłącznie telefonicznie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 604 117 029.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię pakietów materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
Szanowni Państwo! Działając zapobiegawczo i troszcząc się o bezpieczeństwo Interesantów i Pracowników prosimy o ograniczenie w dniu dzisiejszym wizyt w Urzędzie Gminy w Załuskach. Obecnie najważniejsze jest pozostanie w domach i unikanie sytuacji w których może dojść do zakażenia!
Informujemy, że upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteki publiczne zostaną zamknięte dla czytelników od 12 marca do 25 marca 2020 r. W związku z powyższym Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zostaje czasowo zamknięta dla czytelników. ‼️‼️
Informujemy, że upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc luty 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
W dniu 9 marca 2020 roku o godz. 11.00 w świetlicy środowiskowej w Załuskach (Załuski 77, budynek GOPS) odbędzie się spotkanie z Dzielnicowym poświęcone przestępczości wobec osób starszych. Zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców a przede wszystkim Seniorów.
Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel. duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się droga kropelkową a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.
Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych. Konsultacje ruszają 2 marca 2020 r. i trwać będą do 23 marca 2020 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
W dniu 6 marca 2020 r. o godzinie 8:30 w Szkole Podstawowej w Szczytnie organizowane jest szkolenie chemizacyjne w zakresie stosowania środków ochrony roślin. Koszt szkolenia wynosi 100 zł. Zapisy pod numerem telefonu: 531 229 264.
W związku z feriami zimowymi, szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie naszej gminy zaplanowały atrakcje dla dzieci. Dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. St. Kostki w Szczytnie zostały zorganizowane zajęcia sportowe i plastyczne, które odbyły się na terenie szkoły oraz wycieczki do Płońska i Warszawy.
Wójt Gminy Załuski informuje, iż 2 marca 2020 r. upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła. Odpowiedni wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 14) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w dniu 27 lutego 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00 organizuje Targi Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu miasta Płońska i powiatu płońskiego. Celem Targów jest prezentacja pracodawców z regionu i okolic oraz prezentacja instytucji rynku pracy.
Zapraszamy zainteresowanych na szkolenia organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniach 12.03.2020 r. i 19.03.2020 r.
Trwa czas składania rozliczeń podatkowych PIT, dlatego Urząd Gminy Załuski prowadzi akcję informacyjną pod hasłem "Płać podatki w swojej Gminie". Akcja skierowana jest do nowych mieszkańców naszej gminy, którzy nie są jeszcze zameldowani. To nic nie kosztuje a może przyczynić się do rozwoju naszej Gminy!
W dniu 8 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej w Szczytnie odbył się Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Załuski. Podczas turnieju zebrano kwotę 1 215,70 zł, która została przekazana na konto małej Zuzi.
Informujemy, że upłynął termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Informujemy, że w dniu 13.02.2020 r. dyżur prawnika odbędzie się w godzinach 10.00 - 13.00. Natomiast dyżur w dniu 20.02.2020 r. zostaje odwołany.
W dniu 06.02.2020 roku Wójt Gminy Załuski odebrał promesę podpisaną przez Pana Kazimierza Kuberskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Walne zgromadzenie sprawozdawcze Spółki Wodnej w Załuskach odbyło się 3 lutego 2020 r. na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Załuski! Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Gmina Załuski zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz.506 ze zm. ) zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Załuski. która odbędzie się 31 stycznia ( piątek) 2020 r. początek godz. 13 :00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.
Informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Załuski z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Załuskach od 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą nowe godziny pracy Urzędu Gminy.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku zaprasza na szkolenie pt. "Przeciwdziałanie skutkom suszy. Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Omówienie dofinansowania do zakupu wapna". Szkolenie odbędzie się 20 lutego 2020 r. w godz. 10.00 - 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach. Serdecznie zapraszam! Wiesław Błaszkiewicz
W dniu 22 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy odbył się pokaz astronomiczny, na który dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy zaprosił Wójt Gminy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz" skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Zachęcamy do udziału!
Każdy znajdzie coś dla siebie na dłuuuugie, zimowe wieczory...
Wójt Gminy Załuski i Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach zapraszają na pokaz astronomiczny!
Szanowni Państwo! Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Ważna informacja na temat nowych stawek dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Załuski oraz o tym, jak należy segregować odpady
Informujemy, że w dniu 5 stycznia 2020 roku mija termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc grudzień 2019. Prosimy o terminowe wpłaty!
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|