wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj 52. sesja Rady Gminy Załuski

2018-09-20 13:24:04

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z poźn. zm,) zwołuję LII w kadencji 2014-2018 sesję Rady Gminy Załuski. Posiedzenie odbędzie się 28 września 2018 roku o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 
 
 
 

    Proponowany porządek dzienny:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wnioski do protokołu z L sesji.
 4. Interpelacje i  zapytania radnych.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego RG.
 6. Informacja o działalności  międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.
 7. 7.      Podjęcie uchwały 265/LII/2018   w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Załuski.  
 8. 8.      Podjęcie uchwały 266/LII/2018 zmieniającej uchwałę Nr 237/XLV/2018 z dn.5 lutego 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz uchwałę 254/XLIX/2018 z dn. 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 9. 9.      Podjęcie uchwały 267/LII/2018  w sprawie wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Załuski zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Załuski.
 10. 10.  Podjęcie uchwały 268 /LII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2018-2030.
 11. 11.   Podjęcie uchwały 269 /LII/2018 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    Edward Aleksandrowski

 

Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie komisji stałych RG - po uzgodnieniu z przewodniczącymi tych komisji - odbędzie się w piątek, 28 września o godz. 9.00 w sali konferencyjnej UG w Załuskach.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|