wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach uprzejmie przypomina, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” (300 plus) można składać tylko do 30 listopada br.
Informujemy, że w dniu 25.11.2020 r. (środa), Urząd Stanu Cywilnego czynny będzie od godziny 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.
Z powodu awarii nr telefonu 23 661 90 13 prosimy o kontakt pod nr: 23 661 91 46 lub 23 661 95 75 oraz wybieranie nr wewnętrznych do pracowników.
W dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Załuski.
W wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego nr 1 w Kroczewie została wybrana Pani Joanna Zawadewicz, mieszkanka naszej gminy.
Przypominamy, że do dnia 27 listopada 2020 r. (włącznie) możliwe jest składanie wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w miejscowości Szczytno oraz do prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z zasadami umieszczonymi w dniu 16 października 2020 r.
Dostępna pod numerem 22 279 99 99 infolinia spisowa służy pomocą w każdej sprawie dotyczącej Powszechnego Spisu Rolnego. Warto skorzystać z tego wsparcia możliwie jak najszybciej. 30 listopada mija termin na wywiązanie się z obowiązku spisowego i w ostatnich dniach infolinia będzie z pewnością zasypywana pytaniami i zgłoszeniami od rolników, czekających na wypełnienie formularza spisowego do ostatniej chwili.
Gmina Załuski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
Z dniem 16 listopada 2020 roku upływa termin płatności IV raty podatku.
Rolnikom zostało już naprawdę niewiele czasu na wypełnienie obowiązku spisowego. Warto więc skorzystać z metody, która pozwala to zrobić możliwie szybko, bezpiecznie i wygodnie. Samospis internetowy – bo o nim mowa – mimo niezaprzeczalnych zalet pozostaje na Mazowszu stosunkowo rzadko wybieraną opcją. Gospodarstwo rolne można spisać na różne sposoby – przez Internet, telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego (UWAGA – ta ostatnia opcja dostępna tylko w części gmin). Jednak biorąc pod uwagę kryterium czasu najkorzystniej prezentuje się samospis internetowy. Można z niego korzystać bez konieczności dzwonienia na infolinię i umawiania terminu rozmowy bezpośredniej czy telefonicznej. Czas jest ważny, bo przecież wielkimi krokami zbliża się koniec spisu (trwa do 30 listopada), a dodatkowo otaczająca nas rzeczywistość staje się z każdym dniem trudniejsza.
Informujemy, że 5 listopada 2020 r. upłynął termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc październik 2020 r. Prosimy o terminowe wpłaty!
Gmina Załuski zakończyła zadanie pn. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Załuski
W dniu 30.10.2020 r. odbyło się otwarcie kortu do tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy. Koszt realizacji inwestycji - 191 707,80 zł, w tym 90 000 zł dotacji z budżetu województwa mazowieckiego.
Wójt Gminy Załuski ogłasza konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać świadomość odpowiedzialności za polskie rolnictwo. Dane spisowe posłużą przecież do wspierania rolników. Znaczny odsetek rolników z województwa mazowieckiego odkłada spis na bliżej nieokreślone „później”. Muszą oni jednak mieć świadomość, że jeśli nie zdążą do 30 listopada, może mieć to negatywne konsekwencje zarówno dla nich samych, jak i wszystkich innych rolników w gminie, województwie oraz w całej Polsce.
Informujemy, że od 27.10.2020 r. Urząd Gminy w Załuskach wraca do częściowej obsługi interesantów.
Informujemy, że na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38912/Zasady-nabywania-nieruchomosci-pod-budowe-drog-krajowych znajdują się zasady nabywania nieruchomości pod budowę dróg krajowych.
W związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Szczytno możliwe przerwy w dostawie wody. Przewidywany termin usunięcia awarii w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych. Za utrudnienia przepraszamy ❗
,,Książka jest największym z darów, jakie możemy ofiarować dziecku, darem na zawsze, na całe jego dojrzałe i dziecięce życie. Pożytki obcowania z książkami są niepoliczalne: książka rozwija wyobraźnię, kształtuje świadomość i wrażliwość na drugiego człowieka, pozwala rozumieć siebie i świat, wzbogaca słownictwo, towarzyszy w radości i chwilach smutku, bawi do łez, a czasem wzrusza”. – to fragment artykułu profesora Grzegorza Leszczyńskiego pt. ,,Książki mieszkają w nas”. W odpowiedzi na zaproszenie Pana Wójta Gminy Załuski i Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach dzieci z klasy 0 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie wraz z wychowawczynią panią Iloną Podgórską przystąpiły do projektu ,,Mała książka – wielki człowiek”.
Wójt Gminy Załuski w dniu 15.10.2020 wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej: Tomaszowi Salakowi (nauczyciel w SP w Stróżewie), Halinie Ciarce (nauczyciel w SP w Stróżewie), Helenie Sobczyńskiej (nauczyciel w SP w Stróżewie), Tomaszowi Czyżowi (nauczyciel w SP w Kamienicy), Monice Tomaszewskiej (nauczyciel w SP w Kamienicy), Barbarze Łubek (p.o. dyrektora w SP w Kroczewie ), Magdalenie Grabowskiej (dyrektor w SP w Szczytnie), Zofii Daniszewskiej (dyrektor w SP w Kamienicy) i Ewie Dylewskiej (dyrektor w SP w Stróżewie).
Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego. Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Załuskach i będzie dostępny w godzinach pracy Urzędu. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!
W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rolników, a także gotowość znacznej części rachmistrzów do pracy w terenie w trudnych warunkach epidemicznych, od soboty 10 października w gminach na Mazowszu i w całej Polsce będzie możliwość spisania gospodarstwa rolnego podczas wywiadu bezpośredniego. ZACHOWANE BĘDĄ WSZYSTKIE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO!
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 zachęcamy interesantów Urzędu Gminy w Załuskach do kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.
Szanowni Państwo, W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o prowadzeniu w najbliższym czasie wyłącznie wywiadów telefonicznych przez rachmistrzów spisowych. Z troski o zdrowie i bezpieczeństwo rolników oraz pracowników statystyki zawieszono wywiady bezpośrednie, które miały być realizowane od 1 października br.
W niedzielę, 27 września 2020 r. w Warszawie odbył się Finał 65. Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego, Memoriał redaktora Janusza Strzałkowskiego. Szkołę Podstawową w Szczytnie w tym turnieju, po uprzednim zwycięstwie lub drugim miejscu w zawodach powiatowych i rejonowych, reprezentowało czworo naszych uczniów.
Serdecznie zapraszamy osoby starsze, chore i niepełnosprawne do skorzystania!
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach bierze udział w projekcie „ Mała książka - wielki człowiek”. Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym(3-6 lat) jest realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” Każde dziecko w wieku przedszkolnym(3-6 lat), które zostanie zapisane do biblioteki, bądź już jest zapisane, otrzyma bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą. Następnie podczas kolejnych wizyt w bibliotece, zakończonych wypożyczeniem książki, dzieci otrzymują specjalne naklejki. Każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek otrzymuje imienny Dyplom. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.
W imieniu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich chcielibyśmy się zwrócić z prośbą o rozpropagowanie wśród mieszkańców Państwa gminy ankiety dotyczącej zmian sytuacji ludności w czasie pandemii. Zależy nam by w badaniach wzięła jak najbardziej zróżnicowana grupa osób z każdej gminy. Będziemy niezwykle wdzięczni za pomoc i rozesłanie ankiety, ewentualnie umieszczenie na stronach Urzędów.
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2021-2030.
16 września pracę rozpoczęli rachmistrze telefoniczni Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Przez 6 dni w tygodniu dzwonią do użytkowników gospodarstw rolnych z propozycją spisania gospodarstwa rolnego. Warto skorzystać z tej metody spisowej – rachmistrz zadaje pytania i wprowadza odpowiedzi do formularza spisowego, rolnik musi mu tylko przekazać wymagane informacje.
Rolniku, nie masz komputera? Spisz się w Gminnym Punkcie Spisowym! Przypominamy, że jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego.
Jeśli otrzymaliśmy list Prezesa GUS z zaproszeniem do udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, nie wyrzucajmy go. Od 1 września powinniśmy niezwłocznie przystąpić do spisu, korzystając z obowiązkowej metody samospisu internetowego. Obowiązek udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest nałożony na każdego użytkownika gospodarstwa rolnego w Polsce. Może to być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca gospodarstwo rolne. Na obowiązek nie ma wpływu fakt czy jest się właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje się je z innego tytułu. Tak samo jak to, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl
Rolniku, Twoje dane są bezpieczne! Powszechny Spis Rolny 2020, tak jak wszystkie prowadzone przez statystykę publiczną badania, jest realizowany z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa i w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.
Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać? Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.
Na dzień 18 września (piątek) na godz. 13:00 została zwołana XX sesja Rady Gminy Załuski.
Jeśli nie posiadasz komputera z dostępem do Internetu, a chcesz dopełnić obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, skorzystaj z Gminnego Punktu Spisowego. Gminny Punkt Spisowy to specjalnie przygotowane miejsce wyposażone w komputer i Internet, przygotowane wyłącznie dla rolników chcących skorzystać z samospisu internetowego – czyli obowiązkowej metody spisowej. Punkt Spisowy będzie zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Załuskach i będzie dostępny w godzinach: poniedziałek - środa: 8.00 - 16.00 czwartek: 8.00 - 18.00 piątek: 8.00 - 14.00
Od 1 września trwać będzie największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny. Na Mazowszu obowiązkowi spisowemu podlega ponad 250 tys. gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30 listopada. Najwygodniej spisać się przez Internet Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce otrzymał list Prezesa GUS informujący o badaniu. Znajduje się w nim również nr gospodarstwa rolnego, niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej dostępnej od pierwszego dnia spisu na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Każdy rolnik ma obowiązek samodzielnie spisać się przez Internet. Jest to w pełni wygodna i bezpieczna metoda.
Rolniku, spisz się sam! 1 września 2020 roku rusza Powszechny Spis Rolny 2020. Zachęcamy do samodzielnego spisu przez Internet! #spisrolny2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach przypomina, że osoby pobierające obecnie świadczenia wychowawcze 500+ mają ustalone prawo aż do 31 maja 2021 r. W związku z tym, nie ma aktualnie potrzeby składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r. Termin przyjmowania wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres zasiłkowy, tj. 2021/2022 - drogą elektroniczną – od 1 lutego 2021 r. - w wersji papierowej – od 1 kwietnia 2021 r.
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Wójt Gminy Załuski informuje, że zostaje wyznaczony dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów Gminy Załuski
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|