wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo las zima2018 śnieg zima2 zima1 Slide stróżewo 2016 gimbus FT2014 gostolin nowe.2017 światełko załuski kaczki ilovezaluski
 
 
 
 
 
 
Gmina Załuski ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Po raz kolejny, tym razem 15 lutego br. gm. Załuski odwiedzili przedstawiciele koreańskiej agencji rządowej oraz jej reprezentant w Polsce Hansei Sp. z o. o.. Była to jednak wizyta bardzo odmienna od poprzedniej, gdyż dzięki zaangażowaniu radnego Bogdana Piotrowskiego, goście mieli niecodzienną możliwość zwiedzenia 4. nowoczesnych i prężnie rozwijających się gospodarstw rolnych, ukierunkowanych na nowe technologie w zakresie upraw owoców miękkich.
Na prośbę dyrektora płońskiego Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Macieja Wąsika zamieszczamy zaproszenie na konferencję organizowaną dla rolników 23 lutego br. o godz. 11.00 na terenie Szkoły Podstawowej w Czerwińsku.
Zgodnie z planem realizacji projektu OZE w tej chwili instalowane są już kotły na biomasę i systemy fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne w pierwszej kolejności montowane są na obiektach użyteczności publicznej. Piece na biomasę natomiast zainstalowano już w gminach Zawidz i Kuczbork, a dwa kotły także w gminie Załuski.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.130) zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Załuski. Posiedzenie odbędzie się 21 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
NZOZ Mammo- Med zaprasza mieszkanki gm. Załuski na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Profilaktyki Raka Piersi- Etap Podstawowy, finansowany przez Mazowiecki Oddział NFZ. Badania przeprowadzone będą w mammobusie, 5 czerwca 2018 roku w godz. 9.00 – 15.00 na parkingu przed Urzędem Gminy Załuski.
Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina o obowiązku wpłat na fundusze promocji...
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku przypomina o konieczności rejestracji i wpisu do rejestrów zakładów podlegających Urzędowej Kontroli organów Państwowej Inspekcji sanitarnej podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej oraz dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego (zbioru owoców, ziemiopłodów, zbóż, ziół itp.).
Uczniowie V klasy Szkoły Podstawowej w Kroczewie zorganizowali akcję pn. "Paka dla psiaka", która ma za zadanie wesprzeć psy przebywające w schroniskach. Zachęcamy do pomocy! One same sobie nie poradzą!
• Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT • Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację do tworzenia i wysyłki pliku – e-mikrofirma • Mikroprzedsiębiorcy pierwszy Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br.
W każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, którzy będą tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Osoby te muszą mieć wykształcenie wyższe i być bezpartyjne...
Przedstawiciele koreańskiej agencji rządowej oraz jej reprezentant w Polsce Hansei Sp. z o. o., drugiego lutego br. odwiedzili Urząd Gminy Załuski i spotkali się z wójtem Romualdem Woźniakiem. Rozmowa dotyczyła nawiązania interesujących kontaktów biznesowych, zbadania możliwości ewentualnej współpracy oraz wymiany wzajemnych doświadczeń z producentami rolnymi z naszego terenu w zakresie wykorzystania nowoczesnych systemów uprawy truskawek - i nie tylko- w tzw.systemach chronionych.
1 lutego br. gospodarz gm. Załuski, wójt Romuald Woźniak w ramach audycji "Gość Dnia" udzielił wywiadu w Katolickim Radiu Ciechanów. Tematem rozmowy były m.in. zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych. Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania tej rozmowy (patrz dalej...)
Zabezpieczone środki na przeprowadzenie I etapu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Stróżewie, zabezpieczone środki na budowę trzech gminnych dróg, na które to inwestycje mieszkańcy czekali od wielu lat, tj. na zadania pn. :„Przebudowa drogi gminnej przez wieś Złotopolice nr 301203W, gmina Załuski, działka nr 317 ”; ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski’’ oraz ,, Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno, gmina Załuski’’, a także dofinansowanie dla powiatu płońskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec”, to efekt 45. sesji Rady Gminy Załuski. Posiedzenie odbyło się w poniedziałek, 5 lutego 2018 roku …
MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku informuje o tematach i terminach najbliższych szkoleń dla rolników.
Zatrudnianie pracowników z poza granic kraju jest w Polsce powszechną praktyką, w szczególności w związku z pracami sezonowymi i fizycznymi. Kwestie zatrudniania cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednak od 1 stycznia 2018 weszły w życie istotne zmiany w ustawie.
Do 8 marca br. obywatele i podmioty zainteresowane polityką spójności, w tym beneficjenci programów i funduszy UE (np. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, instytucji akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstw) mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie w tym obszarze. Ideą inicjatywy jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat tego, jak sprawić, by każde euro z budżetu UE zostało optymalnie wykorzystane.
Wójt Gminy Załuski ogłasza VIII edycję konkursu pn. „Najaktywniejszy Czytelnik Biblioteki”. Celem konkursu jest zainteresowanie literaturą i dobrą lekturą oraz zachęcenie do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej usług...
Już po raz VIII Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych.
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Ferie zimowe 2018, czyli tradycyjna przerwa dla uczniów na wypoczynek i odetchnięcie po pierwszym semestrze nauki, to okres rozmaitych atrakcji przygotowanych na ten specjalny czas w szkołach. Zorganizowano je w każdej szkole na terenie gm. Załuski (SP Szczytno, SP Kroczewo, SP Stróżewo, SP Kamienica). Ogólna kwota przeznaczona na ferie to 14 000 zł (wycieczki, wyżywianie, materiały, wynagrodzenia dla nauczycieli).
W imieniu organizatorów, bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu i realizacji IV Biegu Powstania Styczniowego w Kucharach Żydowskich, który odbył się 21 stycznia br.
Część rolników myśli już o zakupie paliwa potrzebnego do wiosennych prac, inni czekają na możliwość uzyskania częściowego zwrotu z poprzednich wydatków. Od 1 lutego br. będzie można składać wnioski, które pozwolą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien jednak zbierać faktury VAT
Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.
Wójt Gminy Załuski informuje, że od 01.01.2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące KARTY DUŻEJ RODZINY. Szczegóły znajdziecie Państwo na stornie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/
W imieniu zespołu redakcji portalu Witryny Wiejskiej zapraszamy do lektury tego portalu. Witryna Wiejska redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi. Portal powstał w ramach programu "Wieś Aktywna, Budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-Vita" i adresowany jest do mieszkańców wsi i małych miast, którzy zainteresowani są aktywnością w środowisku lokalnym.
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach odwiedzających naszą placówkę, w Urzędzie Gminy w Załuskach, na parterze, tuż obok Biura 500+ powstał kącik zabaw dla dzieci. Zestaw elementów, w skład którego wchodzą, oprócz stolika i krzesełek, także gry manipulacyjne, tablica interaktywna i kilka innych zabawek rozwijających u dzieci umiejętności manualne, logiczne i matematyczne, z pewnością umilą czas wizyty w urzędzie najmłodszym petentom, a ich opiekunom ułatwią możliwość skoncentrowania się na załatwieniu spraw urzędowych, dla których pojawili się w instytucji.
Podajemy numery kontaktowe w sprawie odśnieżania gminnych dróg: - 579 660 760 lub 795 456 123. Informujemy jednocześnie, że odśnieżaniem dróg na terenie gminy Załuski w 2017 roku zajmują się cztery następujące firmy: - Gminny Zakład Komunalny w Płońsku; - OKNEX– Sławomir Konofalski; - ROLBUD – Jan Woźniak; - MAR-KOP - Marek Napiórkowski.
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Załuski. Dyżury prawnika w punkcie informacji turystycznej, zlokalizowanym w budynku gminnym Załuski 77- I piętro.
WNIOSEK, OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|